Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Krajskou konferenci UNIV přivítá Třešť

18.2.2011    Jihlavské listy    REGION - Zámecký hotel v Třešti bude 3. a 4. března dějištěm dvoudenní celokrajské konference projektu UNIV 2 KRAJE (U2K). Ten se už několik let zabývá proměnou středních škol v centra celoživotního učení. Desítky odborníků z oblasti školství - ředitelů škol, metodiků celoživotního učení, zástupců firem, úřadů i úředníků kraje či ministerstva školství - se mají sejít na březnové konferenci U2K v Třešti.  

Do projektu U2K se na Vysočině zapojilo 23 Škol, v celé ČR je jich 325. Zahájen byl v srpnu 2009 a navazuje na předcházející projekt UNIV. Do této první fáze se Vysočina nezapojila, zakončena však byla před dvěma lety celostátní konferencí právě v třešťském Zámeckém hotelu.

            V době razantního úbytku žáků, a z něho vyplývající optimalizace sítě škol, která má podle ministra školství J. Dobeše v krajích přinést v brzké době redukci počtu škol až o 20 až 30 procent, hledá projekt UNIV 2 KRAJE jednu z variant částečného řešení. Tím může být orientace části kapacit středních odborných škol na celoživotní vzdělávání dospělých.

            Podle řešitelů projektu z Národního ústavu odborného vzdělávání Praha by tak školy mohly začít samy více konkurovat soukromým vzdělávacím agenturám, které jsou dosud v tomto segmentu zakázek úřadů práce úspěšnější, paradoxně si přitom na vzdělávání najímají prostory i odborníky právě ze škol.

Na třešťské konferenci bude zhodnocen aktuální stav a výhledy projektu U2K na Vysočině. Do konce března 2011 probíhá první ze tří vln projektu, v jehož rámci má každá ze škol během tří let připravit tři vzdělávací programy pro dospělé. Programy první vlny jsou už hotovy a školy je aktuálně pilotně ověřují s prvními konkrétními klienty.

            Např. SŠ technická Jihlava v lednu oslovila strojírenské firmy i úřady práce s nabídkou svého programu „Programování a obsluha CNC obráběcích strojů“. „Jeho realizaci plánujeme ve 3. až 12. měsíci roku 2011 v prostorách naší školy,“ říká Bohumil Freisleben, metodik celoživotního učení na škole.

            S obdobnými programy má škola podle Freislebena z nedávné minulosti největší zkušenosti. To dokazuje, že o problematiku je ve strojírenských firmách stále zájem. Mimo jiné je způsoben i faktem, že po roce 2000 vzniklo v Jihlavě několik tisíc pracovních míst právě ve strojírenství a na trhu práce nebyl, a stále není, dostatek odborně vzdělaných pracovníků. „Proto byli na pozice ve firmách vybráni a zaškoleni i lidé bez odpovídající kvalifikace, ba i bez jakéhokoliv strojírenského vzdělání,“ argumentuje metodik. Firmy se podle Freislebena snaží tuto situaci postupně změnit a osvědčeným lidem nabídnout alespoň jakési „strojírenské minimum“. „V tom spatřujeme šanci nejen na realizaci zmíněného projektu, ale rovněž na příliv nových studentů denního či večerního maturitního studia. Plánujeme rovněž nabídku odpovídajících projektů například na bázi dílčích kvalifikací,“ dodává metodik SŠ technické.

            Naplňovat konkrétní potřeby trhu práce je vedle podpory aktivní projektové činnosti škol druhým z hlavních cílů projektu U2K. Na SŠ technické chtějí do zmiňovaného pilotního programu zapojit lidi s určitou mírou strojírenského vzdělání (výuční list oborů Obráběč kovů, Nástrojař či Zámečník, respektive s maturitou v oborech Mechanik seřizovač nebo Mechanik číslicově řízených strojů), kteří ukončili studim v době, kdy ještě nebyly užívány programy Sinumerik 810/840, respektive Heidenheim 535. Právě ty jsou na této škole obsahem vzdělávacího programu v první vlně U2K.

Účastníci konference

Na konferenci projektu UNIV 2 KRAJE se 3. a 4. 3. sejdou v Třešti představitelé škol Vysočiny, krajského úřadu, zástupci žďárského úřadu práce, firem a institucí z regionu. Ministerstvo školství má na Vysočině reprezentovat Jakub Stárek, ředitel odboru VOŠ a dalšího vzdělávání. Za krajský úřad vystoupí radní Marie Kružíková či Kamil Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství. Své zkušenosti a problémy z oblasti dalšího vzdělávání uvedou i ředitelé či metodici ze SŠ obchodu a služeb Jihlava, SŠ obchodní a služeb SČMSD, respektive SŠ technické Žďár nad Sázavou, Akademie - VOŠ, GYM, SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou a SZŠ a VOŠ zdravotnické Jihlava. Vystoupí také cechmistr Cechu elektro Jaroslav Miklík nebo ředitelka věznice Světlá nad Sázavou Gabriela Slováková. Na téma lektorování dospělých vystoupí Lenka Cimbálníková z FF UP Olomouc. O kulturní program se hostům z oblasti vzdělávání postará jihlavský divadelní soubor NaKop Tyjátr.

 

Program 1. vlny na SŠ technické umožní doplnit chybějící kvalifikaci řadě lidí v jihlavském strojírenství

22.2.2011

Kurz účastníkům přinesl nové kompetence

22.2.2011    Rychnovský deník    strana 8    Rychnovsko/U nás doma

    Alena Svátková       

Kostelec nad Orlicí – Obchodní akademie úspěšně odzkoušela vzdělávací program Moderní komunikace

            Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí se jako jedna ze čtyř středních škol v okrese Rychnov nad Kněžnou zapojila do vzdělávacího programu UNIV2 kraje.

 

Škola se otevře veřejnosti

 

Cílem tohoto projektu je rozšíření kompetencí středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení. To znamená, že nabídkou kurzů celoživotního učení se škola otevře veřejnosti a ještě více přiblíží praxi, což přinese významný užitek také denním studentům středoškolských oborů. Dlouhodobým cílem je ve spolupráci s krajskými úřady v celé republice vytvořit síť škol – center celoživotního učení, prohloubit profesní kompetence učitelů a rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách.

            V rámci programu byl v období od října do prosince pilotně ověřen program nazvaný Moderní komunikace, jež byl připraven na míru firmě Federal-Mogul v Kostelci na Orlicí, dlouholetému partnerovi Obchodní akademie. V rámci vzdělávacího programu bylo proškoleno 51 zaměstnanců firmy v kurzech zaměřených na výpočetní techniku – ovládání programů Word a Excel pro začátečníky a pokročilé, a na efektivní komunikaci v podniku. Výuka se realizovala v budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Kurz zaměřený na komunikaci probíhal v jedné z menších učeben vybavené interaktivní tabulí s data projektorem tak, že prostorové uspořádání učebny umožňovalo snadný pohyb účastníků při praktických komunikačních cvičeních.

 

Kurz naplnil jejich očekávání

 

Kurzy výpočetní techniky se konaly v učebnách plně vybavených moderními počítači s nainstalovanými programy operačního systému Microsoft Windows 7, každý účastník měl k dispozici počítač a výuka byla prezentována na plátně s využitím data projektoru.

            Jak ze strany vyučujících, tak ze strany absolventů bylo vzdělávání hodnoceno velmi kladně. Lektorky, které zároveň připravovaly náplň programu, ocenily kromě jiného také to, že mohou po zkušenostech s dospělými zaměstnanci do výuky všech maturitních oborů zařadit v praxi aktuálně potřebná témata. Účastníci vyplnili dotazník zpětné vazby z něhož vyplývá, že obsah vzdělávacího kurzu naplnil jejich očekávání a přinesl jim nové kompetence, které budou schopni využít ve své práci.

 

Připravují druhou fázi

 

Výuka probíhala v blocích vždy od 7 hodin ráno a byla zahájena za účasti personální manažerky společnosti Federal Mogul Kostelec nad Orlicí Venduly Korcinové. V průběhu pilotního ověřování školu navštívil i generální ředitel firmy Henri Ramczyk, který vyjádřil spokojenost s průběhem vzdělávání, a po celou dobu přípravy i realizace vzdělávacího programu školu podporoval a jako poradce působil krajský metodik celoživotního učení Miloš Rojka,

            Vsoučasné době kostelecká Obchodní akademie pracuje na druhé fázi vzdělávacího programu, jehož kurzy budou zaměřeny na další programy výpočetní techniky. Jsou připraveny kurzy elektronické komunikace a obchodní korespondence a do budoucna počítáme s vytvořením programů zaměřených na výuku cizích jazyků, a to jak obecných znalostí, tak odborných dovedností. To vše i podle konkrétních požadavků sociálních partnerů.

Nahoru