Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konference se věnovala potřebě kvalitního vzdělávání dospělých

5.10.2011    Českobudějovický deník - Dne 22. září se sešli členové Asociace vzdělávání dospělých ČR (dále jen AIVD) a zástupci předních vzdělávacích firem se zástupci vedení krajského úřadu v čele s hejtmanem, ředitelem krajské pobočky úřadu práce, zástupci Národního ústavu odborného vzdělávání na II. krajské konferenci zaměřené na problematiku vzdělávání dospělých.  

Na konferenci účastníci společně hodnotili práci vzdělávacích institucí a firem ze strany potřeb společnosti, jednotlivých firem, zaměstnanců a občanů.

 

Potíže s kvalitou

 

Shodli se na tom, že vzdělávací potřeby v Jihočeském kraji u dospělých jsou zajištěny, ale problémy jsou s kvalitou vzdělávání. Právě na kvalitu se již třetím rokem zaměřuje AIVD v ČR, tedy i v Jihočeském kraji. Asociace institucí vzdělávání dospělých odstartovala i letošní Týdny vzdělávání v Senátě ČR a za vydatné dohodnuté podpory na základě uzavřených smluv s MŠMT a úřadem práce začala rozvíjet silnou kampaň zaměřenou na další rozvoj vzdělání k udržení či posílení zaměstnanosti, k zajištění kvalifikované a perspektivní práce.

Ing. Ivan Loukota vyzdvihl nejprve malou nezaměstnanost na jihu Čech, ale vzápětí ukázal na řadu možností, které právě úřad vysokým a středním školám, vzdělávacím institucím nabízí i do budoucna. Ředitel AIVD Tomáš Langer vysvětloval, jaká měření se pro všechny vzdělávací subjekty na trhu připravují právě ke zvýšení kvality. Spolu s ministerstvem školství a úřadem práce se budou jednotlivé instituce hodnotit dle pevných a jasně daných kritérií a zároveň se bude vyžadovat pedagogická kvalifikace lektorů, schválení a hodnocení výukových programů a podobně. Jihočeské vzdělávací společnosti reagovaly velmi vstřícně, například prorektorka VŠTE paní Hrušková rozšířila problém kvality až efektivnosti celého procesu. Vystoupení zástupce NÚOV zdůraznilo v této souvislosti velkou pomoc středním školám, kterou přináší UNIV 2 nejen tím, že pedagogy vyučují teorii a praxi vzdělávání dospělých, ale učí je si i zajistit obchodní činností vlastní zakázky.

 

Brzy bude katalog

 

Velmi zajímavý příspěvek přednesli zástupci Biologického centra, kde se snaží o vzdělávání dospělých již v praktických kurzech. V podobném duchu jak dosáhnout kvality se nesly i další příspěvky jazykových škol a podobně. Emočně a věcně velmi silně zapůsobilo vystoupení pana Sýkory, který vysvětlil, jak kvalitě pomáhají, jdou jí naproti, a to velmi těsnou spoluprací s obchodní školou v Kněžskodvorské ulici.

Konference naplnila svůj cíl zhodnotit a přinést vyšší kvalitu do vzdělávací činnosti. Účastníci se dohodli, že 14. prosince udělají v DT CSVTS den otevřených dveří pro všechny vzdělávací instituce, zaměstnance i občany, kde budou konkrétní ukázky kvalitních kurzů a bude vydán první Katalog předních jihočeských vzdělávacích společností a jimi akreditovaných oborů s kvalitními lektory.

Nahoru