Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jedenáctka účastníků začala „pilotovat“ na SŠ technické

3.5.2011    Jihlavské listy - JIHLAVA - Odborné střední školy se při úbytku žáků i na Vysočině začínají více orientovat na vzdělávání dospělých. Nový výukový program práce na CNC strojích začala právě s prvními účastníky prakticky ověřovat SŠ technická v Jihlavě.  

Na začátku března bylo na SŠ technické (SŠT) zahájeno tzv. „pilotní ověřování“ vzdělávacího programu školy, který byl vytvořen v rámci projektu ministerstva školství UNIV 2 KRAJE (U2K). Do projektu je na Vysočině zapojeno 23 škol, v celé ČR pak 325 škol. Jeho cílem je s využitím evropské a státní dotace proměňovat odborné školy v centra celoživotního učení.

Ověřování programu „Programování a obsluha CNC obráběcích strojů“ potrvá na SŠT do letošního prosince, program má rozšířit kvalifikaci účastníků. Podle Bohumila Freislebena, školního metodika celoživotního učení, se budou vzdělávat v osmi výukových modulech rozdělených na teoretickou a praktickou část.

Celkem bude odučeno 150 vyučovacích hodin. „Na jaře proběhnou čtyři moduly teoretické výuky zaměřené na zopakování a rozšíření informací o technické dokumentaci, materiálech, základech strojního obrábění kovů a jeden modul zaměřený na základy obsluhy CNC strojů,“ avizuje Freisleben.

Frekventanty má kurz připravit na pozice pracovníků obsluhy a seřízení, ale také na tvorbu programů strojů osazených zmíněnými řídícími systémy. Do kurzu 10. března nastoupilo 11 zájemců. Tento počet je podle Freislebena pro školu optimální z hlediska ekonomického i praktického: „Vyšší počet by znesnadňoval individuální přístup.“ Sedm účastníků se rekrutuje z významné strojírenské firmy v Jihlavě, tři jsou vedeni v evidencích úřadů práce Žďár nad Sázavou a Pelhřimov. Jeden je přihlášen z vlastní iniciativy. Podle vstupního dotazníku všichni od kurzu očekávají zejména usnadnění hledání pracovního uplatnění a udržení stávajícího zařazení.

Další školy na Vysočině v rámci první vlny projektu U2K připravily pro dospělé např. výukové programy v oborech kuchař, číšník, elektrikář, účetnictví, měření emisí motorů, svařování, obsluha motorové pily a těžba dřeva, zemědělské činnosti atd.

S projektem spolupracuje např. i věznice ve Světlé nad Sázavou. Pro vybrané vězeňkyně byl ve spolupráci s tamní Akademií - VOŠ, Gymnáziem a SOŠ uměleckoprůmyslovou postaven osmdesátihodinový vzdělávací program Výtvarné a řemeslné techniky pro drobnou tvorbu.

Nahoru