Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

JAK SI UČITELÉ MOHOU PŘIVYDĚLAT

9.2.2011  Rodina a škola  Aktuálním tématem po tradičních přednovoročních diskusích o výši učitelských platů je mimo jiné otázka, jestli je možné, aby se pedagogové vlastním způsobem postarali o sebe a své finanční zajištění. Obzvláště v případě, že stát se o ně nepostará. Nebo aspoň ne tak, aby to vyhovovalo představám učitelů zastoupených odborovými svazy. Co dělají učitelé pro to, aby se uživili?  

Nebudeme řešit, zda jsou platy učitelů adekvátní vynaloženému úsilí, zda v porovnání s jinými zaměstnanci jsou na tom hůře, či lépe. Opusťme akademické diskuse, zda jsou kvalita výuky a výsledky testování ovlivněné finančním ohodnocením pedagogů. Máte rádi svoji profesi, ale rádi byste také uživili rodinu? Je pro vás 21 h přímé výuky týdně ve školském prostředí příliš ubíjející? Zkuste přivýdělek mimo své hlavní zaměstnání. Možnosti, které se nabízejí, mají své přednosti i nedostatky. Pojďme se podívat na některé z nich.

            Poměrně častou variantou je účast pedagogů na dalším vzdělávání dospělých v rámci různých evropských projektů (např. v projektu UNIV2 kraje), kde si učitelé mohou přijít na poměrně slušné peníze ke svému základnímu platu. Další využívanou variantou jsou úvazky na více školách (pokud je to časoprostorově možné). Zvýšení osobního ohodnocení lze dosáhnout také díky zapojení se do mimoškolní činnosti, vedení volnočasových kroužků dětí a mládeže při škole apod.

            Pokud chcete využít časový prostor a svých osobnostních předpokladů, zkušeností s prací s lidmi také mimo školství, může být přivýdělek dobrý způsob, jak ve školství „psychicky“ vydržet, a navíc neztratit své oborové kompetence (jak slýchávám zejména od jazykářů).

            Pokud jde o možnosti, které se na trhu práce vyskytují, v inzerátech zacílených pro učitele jsem našla nabídky práce finančních pojišťoven, kosmetických firem, jazykových škol, autoškol, agentur na hlídání dětí. Velmi šikovným způsobem plánování dalšího pracovního uplatnění je udělat si ze svého koníčka příležitost, jak získat nějaké finanční prostředky navíc. Moderování v rádiu, překlady, tlumočení, publikování odborných textů z oboru (česká i zahraniční periodika, rvp.cz), lektorská činnost, doučování, servis PC (pro učitele IT). To jsou další příklady, kudy se lze ubírat. Po nepříliš dobrých výsledcích generálky maturit lze očekávat zájem rodičů o doučování a přípravu žáků na státní maturity.

            Na druhou stranu, jaká riziky jsou vlastně ve hře? Nehledě na to, že každá další práce je jistou zátěží z hlediska časové, energetické náročnosti, problémem může být i domluva na rozvrhu tak, aby přivýdělek byl možný. Většina ředitelů zaměstnancům svoji podporu přislíbí. Protože ale vytvářet rozvrhy je poměrně náročná činnost, která trvá i několik týdnů, výsledek nemusí být tak ideální, jak bylo domluveno. Reálné riziko spočívá také v tom, že v případě, že se snižují úvazky, první na ráně je člověk s nižším úvazkem, který má i jinde své pracovní aktivity. Takový člověk pro ně není tak „jistý“ člen týmu a necítí za něj tolik zodpovědnosti jako za ostatní zaměstnance.

            Dalším fenoménem v českém školství, se kterým je dobré počítat, je závist mezi učiteli. Dotyčný je nucen jiné pracovní úvazky, aktivity tajit, protože méně schopní kolegové nebo ti, co se věnují více rodině, mu tyto příležitosti nemusejí přát.

 

Jaké jsou současné požadavky zaměstnavatelů?

 

Kromě vzdělání, praxe nebo aspoň částečné zkušenosti v oboru je důraz kladen na měkké dovednosti. To lze očekávat zejména u práce, v rámci které je dotyčný v úzkém kontaktu se svými spolupracovníky, klienty, obchodními partnery. Spektrum požadovaných dovedností sahá od empatie, znalosti lidí přes komunikativnost, kvalitní ústní i písemný projev až po ochotu učit se, schopnost prosadit se, pracovat v týmu, případně vést tým. Neméně důležitá je také jistá zběhlost v používání výpočetní techniky a zběhlost v zacházení s informacemi. Tyto klíčové kompetence jsou pak obecně přenositelné do různých pracovních kontextů a situací. Jejich ovládnutí je důležitým nástrojem větší flexibility pracovníků a zároveň významně usnadňuje i změnu profese.

            Ve skutečnosti je řada těchto kompetencí vyžadována ředitelem školy a učitelé mají k dispozici nejrůznější zdroje, školení, pomoc profesionálů přímo na pracovišti. Lze se domluvit s kolegou na výuce jazyka, IT, se školním psychologem na tréninku komunikace. Škola je v podstatě servisem, který můžete využít i vy sami, nejen vaši žáci. Ne všichni ale tyto zdroje umí zužitkovat nebo jsou motivováni je využívat.

            Iniciativnost a aktivní přístup jsou další dvě nepostradatelné podmínky pro úspěšné navázání spolupráce s případnými zaměstnavateli. A v podstatě se dá říci, že umění aktivně ovlivňovat svůj (nejen) profesní život je jedním z rozhodujících předpokladů pro spokojené fungování obecně, nejen v pracovním kontextu.

 

Jak začít?

 

Je několik možností, jak s hledáním přivýdělku začít. Můžeme nahodile sledovat inzertní servery, tisk, ptát se známých. To ovšem v případě, že máme dostatek času a na novém přivýdělku zas tak netrváme. Pokud chcete zvýšit svoji šanci na úspěch, jděte na to „sofistikovaněji“. Nejprve je potřeba stanovit svůj profesní profil a následně se zaměřit na to, co vlastně chcete, na své profesní cíle. Způsob, jakým kýžené pozice dosáhnete, je už druhá věc. Odborníci radí provést analýzu svých dosavadních pracovních zkušeností i vzdělání, stanovit si přesná kritéria, podle kterých budete konkrétní práci hledat.

            Teprve až budete vědět, co přesně chcete, můžete se zabývat kvalitními informačními zdroji a způsoby hledání práce. Většina uchazečů o zaměstnání hledá práci na velkých inzertních portálech. Jistě, má to své výhody, nemusíte totiž nikam chodit, vše se odehrává v pohodlí domova. Na druhou stranu přesně takto to dělá naprostá většina lidí, tudíž konkurence je obrovská. Efektivnější je vždy využívat více zdrojů najednou (inzerci, agentury práce, známé, dny otevřených dveří). Vytipujte si konkrétní zaměstnavatele podle vašich kritérií, vytvořte seznam i plán oslovení. Kdo chce získat zaměstnání, prodává svou kvalifikaci, své dovednosti a schopnosti. Pokud chcete dobře prodat, musíte obvykle investovat do reklamy. Vaší reklamou je dokumentace, kterou o sobě zpracujete a předáte zaměstnavateli. Do osobního portfolia patří určitě vhodně zpracovaný životopis, kopie certifikátů, průvodní dopis. Chcete-li se inspirovat, získat tipy, jak se připravit na osobní kontakt se zaměstnavatelem, využijte odkazy.

            Jedním z nejúčinnějších zdrojů stále zůstává budování sociálních sítí. Znamená to pracovat na dobrých vztazích s lidmi v okolí. Nepodceňujte užitečnost takových kontaktů, nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat. I v tomto případě ale platí, že musíte mít představu o profesním uplatnění. Nejen žádný personalista, ale ani známý nebude mít čas vám vymýšlet pracovní pozici.

            Všem, kteří jste rozhodnuti pustit se do kontaktování zaměstnavatelů, nabízení spolupráce, držím palce.

Tipy od profesního kouče Nesoustřeďte se pouze na nabídku volných pracovních míst, díky velké konkurenci to často výrazně snižuje možnost úspěchu. Zaměřte se spíše na nabídku pro vás vhodných pracovních míst, třebaže momentálně nejsou volná. Otevře se vám daleko více možností. Buďte přiměřeně jiní (přiměřenost nelze jednoznačně definovat, znamená u každého něco jiného). Vždy po sobě zanechte nějakou stopu (životopis, žádost/nabídku, dobrý dojem,...) Vyhledejte profesního kouče nebo supervizora a využijte jejich služeb při definování svých cílů a cest k jejich dosažení. Bc. Pavel Vítek, ISZ Management centrum

 

1. Stačí vám plat učitele na pokrytí všech nutných nákladů? 2. Přivyděláváte si? Pokud ano, jak jste se k přivýdělku dostali? Je těžké najít přivýdělek? 3. Jak se k vašim dalším pracovním aktivitám staví vedení školy? Václav Štrof, učitel SŠ, Vsetín 1. Ano, plat učitele mi stačí, protože jsem sám. Nicméně odpovídá plat učitele mému vzdělání a odborným zkušenostem? Ani v nejmenším. Učitelé jsou skutečně lidé, kteří berou své povolání jako poslání, často na úkor sebe. Nedovedu si ale představit, jak bych s tímto platem táhl rodinu. 2. Ano, přivydělávám. Protože mám velmi solidní znalost praktické angličtiny (žil a pracoval jsem téměř 6 let v anglicky mluvících zemích). Anglický jazyk mám rád a chci ho učit. Bohužel český systém školství mi neumožňuje učit angličtinu na státních školách, pokud neabsolvuji 3-4leté studium angličtiny na VŠ, které kvalitu mojí angličtiny nikterak nezvýší, a jak mám informace od svých kolegů, kteří toto studium studují nebo dostudovali, ani nikterak nezvýší moji schopnost tento jazyk vyučovat. Jinými slovy, nerozhodují schopnosti, ale papír. Proto vyučuji anglický jazyk na soukromé jazykové škole. 3. Vedení školy mým aktivitám nebrání. Dokonce se mi snaží vyjít vstříc. Aleš Pokorný, učitel 2. stupně ZŠ, Zlín 1. Stačí, ale vzhledem k tomu, že máme 2 děti brzy by asi nestačil. 2. Ano. Začal jsem podnikat. Je opravdu velmi těžké najít solidní přivýdělek. 3. Nevím, nikdo mi zatím nic negativního neřekl.

Nahoru