Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Informační podpora dalšího vzdělávání

V krajích, ve kterých jsou sítě škol již vytvořeny, existují informační weby, na kterých je soustředěna nabídka programů dalšího vzdělávání škol zapojených do sítě. V krajích, kde tyto weby nejsou, budou doplněny.

V této aktivitě bude vytvořeno komplexní portálové řešení standardu Web 2.0 v prostředí Ruby on Rails (Content management systém UNIV 2 KRAJE). Všechny izolované krajské informační systémy budou vzájemně propojeny, doplněno společné jádro systému a další specifické moduly (slovníky, diskusní fóra, uživatelské stránky, videa, specifické seznamy ad.). Celý systém bude současně datově propojen se systémem DAT, popř. s vybranými regionálními systémy nabídky dalšího vzdělávání.

 

Smyslem informačních webů projektu UNIV 2 KRAJE je jednak informovat o nabídce připravených programů dalšího vzdělávání, jednak v neveřejné části webu společně sdílet detailně rozpracované programy a jejich jednotlivé moduly (detaily nejsou ve veřejné části přístupné). Do neveřejné části webů mají přístup vybraní pracovníci zapojených škol, sdílení modulů umožňuje využívat při přípravě nových programů již zpracované moduly; v dlouhodobém efektu tedy zjednodušuje a zlevňuje přípravu programů dalšího vzdělávání.

 

Výstup klíčové aktivity:

 

-      komplexní integrované obsahové portálové řešení standardu Web 2.0 (Content management systém UNIV 2 KRAJE);

-      13 krajských integrovaných portálů dalšího vzdělávání (internetové aplikace v prostředí Ruby on Rails) propojené s lokálními informačními systémy obsahujícími nabídky vzdělávání

-      metodická dokumentace celého systému a jednotlivých uživatelských rolí, včetně jeho datového a procesního modelu;

-      zdrojový kód internetových aplikací a jednotlivých dílčích modulů (jádro systému i specifické moduly podpory dalšího vzdělávání);

-      model implementace portálového řešení pro jednotlivé kraje se zřetelem na jejich specifické podmínky nasazení systému;

-      325 podpořených pedagogů na seminářích k jednotlivým uživatelským rolím informačního systému

Nahoru