Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Češi si budou rozšiřovat obzory

6.9.2011    novinky.cz - Pod názvem „Rozšiřte si obzory“ spouští od září ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozsáhlou kampaň, která má vzbudit zájem dospělých Čechů o další vzdělávání a poukázat na dosavadní neuspokojivý stav v této oblasti.  

Kampaň směřuje k různým skupinám, od čerstvých absolventů středních a vysokých škol, přes nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené pracovníky až po občany třetího věku. Upozorňuje také na nutnost udržet si práci i dlouho po padesátce, zvládnout nové požadavky a technologie, což se se stárnutím populace stává enormně významným motivačním faktorem. Ve vzdělávání zaostáváme

Podle zveřejněných statistik zaostává Česká republika v oblasti dalšího vzdělávání za celou řadou evropských států.

„V roce 2010 se dospělá česká populace do dalšího vzdělávání zapojila jen sedmi a půl procenty, čímž zdaleka nedosahuje průměru v Evropské unii. Státům Unie dokonce Lisabonská strategie stanovila do roku 2010 podíl na dalším vzdělávání dospělých ve výši 12,5 procent,“ říká Mgr. Jakub Stárek, ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT ČR. Čechům chybí motivace

Jedním z důvodů, proč se Češi neradi dále vzdělávají, je jejich malá vnitřní motivace. Mnohdy chybí i větší podpora ze strany zaměstnavatelů středních a menších soukromých firem směrem k zaměstnancům. Mezi další bariéry patří také finanční hledisko či nedostatek času.

„Lidé často mívají lichou obavu, že „nejsou dost vzdělaní, aby se mohli dále vzdělávat“. Z našich studií vyšlo, že se nejméně vzdělávají právě ti s nejnižším vzděláním, a přitom se potřebují vzdělávat nejvíce,“ konstatuje Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu ministerstva školství UNIV 2 KRAJE, jehož náplní jsou přeměna středních odborných škol v centra celoživotního učení a tvorba vzdělávacích programů pro dospělé. Další vzdělávání zvýší zaměstnanost

Další vzdělávání má podle Bydžovské pozitivní efekt nejen pro samotné absolventy, ale také pro trh práce. Počáteční vzdělávání je totiž obecně zaměřeno spíše na nabídku ucelených vzdělávacích programů, které souvisí se světem práce jen obecným zaměřením - vytváří tedy předpoklady kompetentnosti.

„Průběžné zvyšování osobní kvalifikace, jazykových i dalších odborných kompetencí je proto stále větší nezbytností a pomáhá nám při kariérním sebeuplatnění i snižování nezaměstnanosti,“ zdůrazňuje Jana Bydžovská.

Nahoru