Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Celoživotní vzdělávání s ohledem na trh práce

19.2.2010    Haló noviny    PARDUBICE - Celkem 23 středních a vyšších odborných škol z Pardubického kraje se zapojilo do dlouho očekávaného projektu Národního ústavu odborného vzdělávání UNIV 2.  

Školy tak budou vedle vzdělávání žáků umožňovat zájemcům studium v rámci celoživotního vzdělání dospělých. Účastníci kurzů budou mít možnost rozšířit své znalosti a dovednosti v různých oborech, případně získat osvědčení o získání dílčí kvalifikace nebo výučního listu. »Vinou dlouhodobého poklesu demografické křivky školám

            dramaticky ubývají žáci a některé obory se pro malý počet zájemců vůbec neotevírají. Trh práce se pak potýká s nedostatkem těchto profesí, což je nutné nějak řešit. Celoživotní vzdělávání je jednou z možných cest,« upozornila Jana Pernicová, krajská radní zodpovědná za školství.

            Požadavek, aby se člověk vzdělával po celý život, vyplývá podle kandidátky do Poslanecké sněmovny za KSČM v Pardubickém kraji a člence výboru pro vzdělávání kraje Jitky Gruntové nejen z nároků současné doby – navrhoval to už J. A. Komenský. »Dnes je potřeba celoživotního vzdělávání obzvláště nezbytná, protože absolventi škol musí obstát na rychle se měnícím trhu práce – po celý život jim nebude stačit pouze jeden specializovaný obor, který jim poskytla škola,« řekla Haló novinám Gruntová s tím, že rychlé změny jednotlivých oborů a technologií vyžadují pružné přizpůsobení – a tedy učení. »Poznáváme to i my dříve narození – mnozí jsme se museli naučit pracovat s výpočetní technikou, zlepšit své jazykové znalosti či vzdělat se v novém oboru. Učení provází člověka po celý život, proto je už v dětství důležité naučit se učit – v dospělém věku jako když se to najde,« dodala Gruntová.

            Podle členky Krajské rady KSČM Pardubického kraje a svitavské zastupitelky, pedagožky Lidmily Kružíkové, nejde sice o špatný projekt, měl by se podle ní ale realizovat v úzké spolupráci s úřady práce. »Pokud má sloužit ke vzdělání dospělých, musí navazovat na potřeby trhu práce.

Nejsem si ale jista, že v této situaci, kdy je veliká nezaměstnanost, je projekt realizovatelný. S něčím se přišlo, ale zatím není jasný výsledný efekt,« dodala pro Haló noviny Kružíková. V Pardubickém kraji byla ukončena série seznamovacích seminářů pro pedagogické pracovníky zapojených škol. Ty nyní vytvoří nejméně 69 vzdělávacích programů určených pro dospělé. Některé ze škol budou moci využít svých zkušeností z předchozího projektu UNIV, do něhož byl Pardubický kraj zapojen v letech 2005–2008. »První projekt přinesl velmi dobré výsledky, a proto oprávněně věřím v úspěch jeho pokračování. Pokud ještě více škol v našem kraji najde jeho prostřednictvím cestu, jak smysluplně využívat svůj potenciál, bude to přínosem nejen pro celý systém středního školství v regionu, ale pro nás všechny,« podotkl Ladislav Forman, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Nahoru