Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Celoživotní kariérové poradenství dostává význam a prostor i na Vysočině

8.11.2011    Jihlavské listy - Oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě získává stále větší význam ve struktuře českého vzdělávacího systému a v šanci lidí uplatnit se na trhu práce. Řada aktivit se v tomto ohledu začala odehrávat i na Vysočině.  

Region Zvyšování kompetencí učitelů středních škol v oblasti kariérového poradenství je např. součástí jejich vzdělávání v projektu UNIV 2 KRAJE, který ve všech krajích republiky s využitím evropských peněz proměňuje 325 středních odborných škol v centra celoživotního učení dospělých (vedle kariérového poradenství se v projektu týmy učitelů učí např. lektorovat dospělé, stavět pro ně vzdělávací programy na míru, zvládat marketing v „prodávání“ těchto programů na trh práce apod.)

Tříletý projekt vstoupil do své druhé poloviny, také na Vysočině je do něj zapojeno 23 škol. Každá z nich vytipovala v rámci svého projektového týmu jednoho člena, který se bude zabývat specificky kariérovým poradenstvím pro klienty programů školy.

„Některé vzdělávací semináře kariérového poradenství už proběhly, další se pro metodiky škol a jednoho člena projektového týmu chystají,“ vysvětluje krajská metodička projektu na Vysočině Iveta Nemjová. Semináře s dotací osmi vzdělávacích hodin se mají odehrávat 15. a 16. února 2012 v prostorách Střední školy obchodu a služeb Jihlava.

Rozvojem kariérového poradenství pro veřejnost se aktuálně zabývá také vzdělávací organizace Kraje Vysočina Vysočina Education. Ta se v září stala členem Národního poradenského fóra (NPF), které bylo zřízeno loni v květnu rozhodnutím ministryně školství a ministra práce a sociálních věcí ČR jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.

„NPF nenahrazuje již existující koordinační struktury v poradenství, nýbrž realizuje své cíle prostřednictvím členských organizací, pracovních skupin a projektových partnerství,“ vysvětluje ředitel Vysočina Education Roman Křivánek. Jak dodává, tvoří členskou základnu NPF instituce státní správy, regionální a lokální samosprávy, příspěvkové a neziskové organizace, vysoké školy, profesní asociace, vzdělávací instituce a další subjekty zabývající se u nás poskytováním a rozvojem služeb kariérového poradenství.

Vzhledem k potenciálu této členské základny lze podle Křivánka prostřednictvím Národního poradenského fóra zajistit meziresortní koordinaci aktivit, které jsou spojeny nejen se získáváním odborných kompetencí poskytovatelů kariérového poradenství v počátečním i dalším (celoživotním) vzdělávání, ale především lze koordinovat projektové záměry realizované v oblasti celoživotního poradenství na resortní i meziresortní úrovni.

„Toto fórum tedy představuje potřebný krok ke zvýšení synergie nastavených systémových změn na národní úrovni, a tím i přínos pro efektivnější využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu,“ míní Křivánek.

 

***

 

Konference o kariérovém poradenství

 

?? Pod záštitou Národního poradenského fóra připravuje organizace Vysočina Education na 25. listopad do Jihlavy vzdělávací konferenci s názvem Regionální systém kariérového poradenství.

?? Cílem konference je prezentovat připravovaný systém celoživotního kariérového poradenství, včetně chystaného národního projektu, který bude realizovat ministerstvo školství. Jihlavská konference chce také zmapovat potřeby služeb kariérového poradenství v regionu a umožnit účastníkům výměnu zkušeností v této oblasti na národní a regionální úrovni.

?? Konference je určena především pro učitele – výchovné resp. kariérové poradce na školách, management škol, poradny, informační poradenská střediska při úřadu práce, hospodářskou komoru, vzdělávací instituce a asociace v oblasti kariérového poradenství.

?? Účast přislíbila i zástupkyně Pedagogische Hochschule, která by měla prezentovat další vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství v Dolním Rakousku.

Nahoru