Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Akademie vzdělává také dospělé

6.10.2011    Břeclavský deník - Břeclav – Obchodní akademie Břeclav společně s dalšími středními školami je zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE, který je národním projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Naše škola kromě vzdělávacích i doplňkových aktivit pro své žáky nabízí také nejrůznější formy vzdělávání pro dospělé. Právě projekt UNIV 2 KRAJE umožňuje tuto nabídku rozšířit, protože každá škola zapojená do projektu vytváří tři podrobně rozpracované vzdělávací kurzy určené dospělé populaci. Prvním z kurzů, které reagují na velký zájem veřejnosti, je Obchodní angličtina. Obsah a rozsah tohoto programu byl ověřen v rámci firemního vzdělávání ve dvou břeclavských firmách a předpokládáme, že tento kurz v budoucnu několikrát zopakujeme. Druhým programem, který nabídneme veřejnosti ve druhé polovině října v pilotním ověřování, bude Účetnictví fyzických osob podnikatelů. Tento program má rozsah sto třicet hodin a zahrnuje prezenční i distanční formu vzdělávání.

Cílem je poskytnout informace podnikatelům v oblasti jejich základních povinností v souvislosti s podnikáním a umožnit jim získat dovednosti při vedení účetnictví a využívání informací při rozhodování o rozvoji jejich firmy.

Výuka bude probíhat ve skupině patnácti osob. Kromě znalostí bude kladen důraz i na získávání praktických dovedností. Nemalou výhodou je i to, že kurz je pro účastníky po dobu trvání projektu bezplatný.

Nahoru