Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Studie PaK

Analytické studie o odborném vzdělávání a partnerství, které obsahují rozbor současného stavu spolupráce škol a podniků v rámci EU i ČR, možnosti spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání a v oblasti uznávání výsledku neformálního vzdělávání a informálního učení, vybrané faktory ovlivňující kvalitu odborného vzdělávání v ČR, možný vliv zavedení Evropského systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) na odborné vzdělávání v ČR a analýzu evropských aktivit a iniciativ v odborném vzdělávání s texty dokumentů.  

Partnerství škol a zaměstnavatelů

Přináší výsledky šetření v odborných školách, které zjišťovalo jejich názory na spolupráci se zaměstnavateli, formy této spolupráce, její úspěšnost a důvody případné neúspěšnosti. Publikace analyzuje situaci v počátečním i dalším odborném vzdělávání.

Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů

Kvalita odborného vzdělávání je do značné míry závislá na dobré spolupráci školské a podnikové sféry. Studie zkoumá situaci v ČR ve srovnání s několika dalšími evropskými zeměmi, přináší informace také o evropském rámci pro zajišťování kvality. Pokouší se najít důvody, proč sociální partnerství u nás nedosahuje dostatečné úrovn, a přináší návrhy na možná zlepšení.

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Chystaný systém kreditů ECVET by měl usnadnit uznávání kvalifikací v rámci Evropské unie. Publikace seznamuje s přípravou na jeho zavedení a zvažuje jeho výhody i možná úskalí.

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Obsahuje seznam dokumentů Evropské unie citacemi nejdůležitějších částí. Odráží se v nich různé evropské iniciativy, jejichž cílem je podpora odborného vzdělávání a jeho uznávání.

 

Nahoru