Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Partnerství a kvalita

Partnerství a kvalita - Podpora rozvoje partnerství škol a podniků směřující ke zvyšování kvality odborného vzdělávání v České republice  

PaK

 


Projekt Partnerství a kvalita probíhal od června do října 2008, byl řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, uskutečňoval ho Národní ústav odborného vzdělávání a na financování se podílel Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.

Cíl: Prohloubení spolupráce mezi školami a zaměstnavateli a zlepšení komunikace těchto partnerů

Pokud chtějí školy nabízet kvalitní vzdělání, neobejdou se bez spolupráce se zaměstnavateli. Také mnohé firmy zjistily, že je nutné, aby se začaly věnovat vzdělávání svých příštích zaměstnanců. Přesto ale v současnosti nemá spolupráce škol a podniků v České republice dostatečnou úroveň.
Díky projektu Partnerství a kvalita je nyní k dispozici velké množství informací o tom, jak školy spolupracují se zaměstnavateli, co jim v tom překáží, jak neuspokojivou situaci zlepšit – od změn v legislativě až po finanční stimuly pro podniky. Partnerství škol a zaměstnavatelů se také stalo jedním z hlavních témat z oblasti vzdělávání pro české předsednictví Evropské unii.


Jaké výsledky projekt Partnerství a kvalita přinesl

Průvodce současným odborným vzděláváním

Výjimečná souborná publikace, která obsahuje vybrané části nejvýznamnějších koncepčních dokumentů z oblasti odborného vzdělávání, informace o evropských aktivitách v této oblasti, o současném stavu reformy v českém školství, o nové závěrečné zkoušce pro žáky učebních oborů, Národní soustavě kvalifikací a stručný výtah z řady dalších studií.

Studie – pohled do hloubky

Studie pojednávají o spolupráci mezi školami a zaměstnavateli, kvalitě odborného vzdělávání a evropských aktivitách, které tuto oblast ovlivňují.

Zkušenosti ze studijní cesty do Nizozemska

Získali jsme inspirativní příklady, jak efektivněji zorganizovat a financovat partnerství škol a podnikatelské sféry.

Webové stránky s databází příkladů dobré praxe

Webové stránky vytvořené v rámci projektu Partnerství a kvalita nabízejí nejpodstatnější informace o současném stavu odborného vzdělávání v České republice, o kurikulární reformě ve školství, sociálním partnerství v odborném vzdělávání, o kvalitě odborného vzdělávání a také o evropských aktivitách v této oblasti. Stránky obsahují také příklady dobré praxe ze škol a rozhovory s představiteli českého odborného vzdělávání.

Nahoru