Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Podnikatelské minimum živnostníka

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou  

 

 

 

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Podnikatelské minimum živnostníka

 

Zaměření programu:

Účastník programu získá vědomosti v základních oblastech podnikatelské činnosti. Bude se orientovat v základních právních předpisech, jako je živnostenský zákon, zákoník práce, daňové zákony, předpisy pro zdravotní a sociální pojištění. Vyhotoví písemnosti nutné k provozování živnosti, seznámí se základními pravidly stylistiky, napíše obchodní či motivační dopis, připraví daňové přiznání k dani z příjmu a vyúčtování pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu. Dovede prezentovat svoji firmu vhodným způsobem.

Požadavky na uchazeče:

- ukončené základní vzdělání.

Rozsah programu: 100 hodin (z toho 99 hodin teorie, 1 hodina samostudia)

Nahoru