Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Obsluha registračních pokladen pro malé a střední firmy

Střední odborná škola Josefa Sousedíka, Vsetín  

 

 

 

 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka, Vsetín

Obsluha registračních pokladen pro malé a střední firmy

Zaměření programu:

Absolvent programu DV bude schopen obsluhovat různé pokladní systémy, provádět hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně, vystavit potřebné doklady spojené s prodejem.  Rozvine své komunikační dovednosti, naučí se pracovat s ekonomickým systémem MONEY S3 a základům práce na PC – vyhotoví textový dokument, tabulku, graf, bude používat elektronickou poštu. Bude se orientovat v bezpečnostních a hygienických předpisech, v zásadách první pomoci a v protipožární ochraně.

Požadavky na uchazeče:

-     ukončené základní vzdělání

Rozsah programu: 100 hodin (z toho 98 hodin teorie, 2 hodiny praxe)

Nahoru