Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Dvacáté výročí Střední zdravotnické školy v Berouně okoření slavnostní zahájení roku

1.9.2010, Berounský deník, Beroun – Střední zdravotnická škola v Berouně vznikla 1. září 1990. Za 20 let její existence došlo k mnoha změnám.  

Rekapitulace studovaných čtyřletých maturitních oborů: zdravotní sestra, dětská sestra, od roku 1992 všeobecná sestra, existovalo i dvouleté pomaturitní studium tohoto oboru.

Změna oboru

V roce 2005, v souvislosti se vstupem do EU, došlo ke změně oboru všeobecná sestra na obor zdravotnický asistent. Tento obor se stal nabízeným a především žádaným oborem i pro další školní roky.

Dálkové studium

Již řadu let je realizována také poptávaná dálková forma studia. V roce 2006 SZŠ rozšířila nabídku studijních oborů o obor s velkou perspektivou „Sociální péče - pečovatelská činnost“. Vzhledem k demografickým průzkumům, kdy populace stárne, budou mít absolventi tohoto maturitního oboru zajištěnou práci, která bude velmi potřebná.

První pomoc

V letošním školním roce bude tento obor otevřen i v dálkové formě a již nyní je zcela naplněn. Škola vyvíjela a vyvíjí celou řadu dalších aktivit především v oblasti zdravotnictví - například prezentace a nácviky první pomoci pro žáky ZŠ, úspěšná účast v soutěžích 1. pomoci ale i počítačové kurzy pro dospělé. Škola je zapojena do řady projektů – Modernizace středních škol zřizovaných Středočeským krajem, Sokrates, Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a nejnověji projekt UNIV2 KRAJE, který je zaměřen na vzdělávání dospělých.

Praxe v regionu

Spolupracuje s NH Hospital a.s. Nemocnice Hořovice a Jessenia a.s. nemocnice Beroun, které nabízí našim studentům během studia zajímavá stipendia, dále to jsou Domov Na Výsluní Hořovice, Domov V Zahradách Zdice, Dětský domov a Mateřská škola speciální, Charita, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Český červený kříž, Centrum duševního zdraví a řada dalších, kde naši žáci absolvují praxe a odborné exkurze.

Změna sídla

K významné změně jistě patří od roku 2003 také výměna prostor. Škola se přestěhovala z berounské lokality Hlinky do ulice Mládeže na sídlišti 2.

Co se však za celých 20 let existence školy nezměnilo vůbec? Žádanost našich absolventů na trhu práce. Většina maturantů našich oborů pokračuje ve studiu na vysokých školách (bakalářské či magisterské studium) nebo na vyšších odborných školách. Ve zdravotnických zařízeních je stále velký nedostatek zdravotnických pracovníků. Čím je naše škola skutečně výjimečná? Zaručuje našim studentům, že práci mít rozhodně budou, že nebudou muset navštívit Úřad práce a hlavně jejich práce byla, je a bude smysluplná, úctyhodná a především potřebná nám všem. Leona Machková

***

Slavnostní zahájení Zveme všechny na slavnostní zahájení školního roku při příležitosti 20 let založení Střední zdravotnické školy v Berouně, ulice Mládeže 1102, Beroun, konané dne 3. září 2010 v prostorách školy. Začátek v 9.00 hodin.

Nahoru