Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Proč rozvíjet datovou základnu ISA (informace o vzdělávací nabídce a trhu práce) ?

Analýzy NÚOV (SP VIP Kariéra) ukázaly, že třetina absolventů není spokojena s výběrem školy, jen malá část žáků bere v úvahu i perspektivy pracovního uplatnění a má o něm reálnou představu.

Proč připravovat přístupy a nástroje, které zvýší šanci na dokončení středního vzdělávání a získání zaměstnání ?

Průměrná míra předčasných odchodů žáků ze středního vzdělání je 5,5%, u učebních oborů U a OU určených především žákům se speciálními  vzdělávacími potřebami je mnohem vyšší (prokazují výsledky šetření v rámci projektu Moderní společnost). Tato skupina je přitom silně ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností a sociální exkluzí.

Proč vytvářet přímé poradenství poskytované poradenským pracovištěm (call-centrem) ?

Pro usnadnění první profesní volby žáků základních škol, zpřehlednění možnosti studia zdravotně či jinak znevýhodněných žáků, možnosti nástavbového studia, vyššího odborného vzdělávání, studia na VŠ, pro individualizaci služeb kariérového poradenství či jako pomoc výchovným - kariérovým poradcům.

Proč e-learningové vzdělání kariérových poradců ?

Dává možnost studovat bez nároku na uvolňování z výuky a cestování a rozvíjí účastníky jak po metodické, tak po obsahové stránce. Jde nejen o přepracování, ale i o doplnění baterií testů a vzdělávacích modulů zaměřených na novou problematiku - např. Adaptace absolventa na trh práce; Informačně poradenské služby pro zdravotně postižené; Specifika kariérového poradenství pro migranty apod.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky