Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vysokoškolské studium nejlépe zvládají gymnazisté

Ke studiu na vysoké škole je přijímáno stále více uchazečů, patnáct procent studentů však odchází bez diplomu. Jak potvrzuje analýza Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), nejúspěšnější jsou při studiu gymnazisté, nejméně úspěšní naopak absolventi nástavbových oborů středních odborných učilišť.  

Vysokoškolské studium nedokončilo 9 % absolventů gymnázií z let 2006 až 2009, a to především ve strojírenských (20 %), matematicko-fyzikálních (13 %), zemědělských (12 %) a elektrotechnických oborech (11 %). Nejméně gymnazistů naopak předčasně odešlo ze studia práv (4 %), medicíny a zdravotnických oborů (5 %).

Absolventi gymnázií se hlásí ke studiu pestré škály oborů, prakticky všichni z nich (95 %) jsou ke studiu i přijati. U přijímacích zkoušek je zvýhodňují hlubší znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů a často i větší motivace ke studiu konkrétního oboru.

„Díky tomu, že mají znalosti a dovednosti, které jim poskytují dobrý základ pro studium na vysoké škole, nastupují obvykle ke studiu oborů, o které mají skutečně zájem,“ potvrzuje spoluautorka publikace Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu Michaela Kleňhová.

Podíl studentů předčasně ukončujících studium na vysoké škole je nízký také u absolventů lyceí (13 %), v jejichž vzdělávacích plánech se věnuje více prostoru všeobecně vzdělávacím předmětům, než je tomu u profesně zaměřených oborů středních škol.

Studium na VŠ je nejobtížnější pro absolventy učilišť

Z odborného proudu středoškolského vzdělávání jsou na vysokých školách nejúspěšnější absolventi oborů středních odborných škol, ze studia jich předčasně odchází 21 %. „Ze střední školy si tito absolventi přinášejí zejména poměrně hluboké odborné znalosti, nemají však příliš rozsáhlý všeobecně vzdělávací přehled,“ vysvětluje důvody jejich předčasných odchodů Michaela Kleňhová.

V porovnání s ostatními absolventy odborně zaměřených oborů středních škol studia na vysoké škole nejčastěji zanechávají absolventi strojírenských (32 %), zemědělských (31 %), elektrotechnických (23 %) a stavebních oborů (22 %). Vysokoškolské studium nedokončí také čtvrtina absolventů oborové skupiny podnikání.

Poměrně úspěšní jsou při studiu na vysoké škole naopak absolventi uměleckých oborů středních škol (12 % studium na VŠ nedokončí), pedagogiky, učitelství a sociální péče (14 %), ekonomických (16 %) a zdravotnických oborů (17 %) a oborů z oblasti práva a právní činnosti (18 %).   

Největší problémy se zvládáním vysokoškolského studia mají podle analýzy NÚV absolventi nástavbového studia (44 % přijatých uchazečů studium nedokončí) a absolventi oborů středních odborných učilišť, z nichž studia na vysoké škole zanechá 38 %.

Technické VŠ nedokončí až třetina studentů          

Absolventi středních škol předčasně odcházejí především z technických oborů vysokých škol. Kromě náročnosti studia zde v tomto ohledu hraje roli také fakt, že technické školy obvykle přijímají uchazeče bez přijímacích zkoušek a ke tak studiu nastupují i absolventi, kteří se nedostali na jiný obor a techniku chtějí jen „zkusit“.

Nejméně úspěšní jsou absolventi středních škol ve studiu strojírenství (31 % přijatých uchazečů studium nedokončí), chemie (22 %), elektrotechniky (19 %) a stavebnictví (13 %). Mnohem méně často studenti odcházejí z právních (5 %), lékařských (8 %) a uměleckých oborů (9 %).

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

 Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení pro analýzy trhu práce

e-mail: vojtech@nuov_cz, tel.: 274 022 321

 Zoja Franklová, tisková mluvčí NÚOV

zoja.franklova@nuov_cz, tel.: 274 022 112, mobil: 724 652 240

 

**Národní projekt VIP kariéra II – kariérové poradenství řídí MŠMT, jeho partnerem je Národní ústav odborného vzdělávání a spolufinancuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.

 

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky