Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2011

Burdová J. – Doležalová G. – Chamoutová D. – Kleňhová M. – Skácelová P. – Šťastnová P. – Trhlíková J. – Úlovcová H. – Vojtěch J. ; Praha: NÚV, 2012. 100 stran. ISBN 978-80-87063-93-4.  

Souhrnka_2011.jpgPublikace vychází každoročně v rámci projektu VIP Kariéra II – KP a přináší výsledky dlouhodobého výzkumu. Materiál na začátku zachycuje vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků v posledních 5 až 10 letech. Poté z různých pohledů představuje situaci na trhu práce z pohledu absolventů.

Významná část je věnována zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením. Jsou zde zmapovány profesní a kvalifikační požadavky zaměstnavatelů na tyto absolventy a řada příkladů dobré praxe. Nechybí zde ani srovnávací výsledky vztahující se k nezaměstnanosti absolventů škol podle dosaženého vzdělání a krajů. Pátá kapitola se věnuje úspěšnosti absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu a to v členění podle jejich dosaženého středoškolského vzdělání. V publikaci je zařazena také analýza nabídek zaměstnání a jejich požadavků uveřejněných v inzerátech v denním tisku i na internetu. Předmětem sedmé kapitoly je vývoj profesní a vzdělanostní struktury absolventů a zaměstnaných jako celku také v podrobnějším členění dle tříd zaměstnání. Poslední kapitola obsahuje také názory a motivaci žáků v dálkové formě vzdělávání na středních školách.


Publikace ke stažení Publikace ke stažení (2,54 MB)

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky