Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2009

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Trhlíková, J. – Chamoutová, D. – Skácelová, P. – Burdová, J.; Praha: NÚOV 2010, 88 stran. ISBN 978-80-87063-28-6.  

ke stažení ke stažení (6,80 MB)


Publikace vznikla v rámci systémového projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Část publikace je věnována strategiím získávání zaměstnání absolventů škol a jejich spokojenosti v zaměstnání. Z různých pohledů jsou zde analyzovány způsoby získání zaměstnání, ale také hodnocení spokojenosti v zaměstnání a postoje absolventů škol k pracovnímu uplatnění. Dále jsou uvedeny informace o nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol v roce 2009 a to v závislosti  na stupni vzdělání a oborovém zaměření, nebo v krajském členění. Součástí publikace jsou i informace o nabídce a poptávce na trhu práce, šancích absolventů škol na uplatnění a pro absolventy potřebných znalostech, schopnostech a dovednostech – to vše vycházející z názorů pracovníků úřadů práce. Další část publikace je věnována detailnímu rozboru spokojenosti zdravotně postižených žáků se středoškolským studiem. Pozornost se zaměřuje především na využívání služeb poradenství při volbě studia a identifikaci a analýzu faktorů ovlivňujících volbu střední školy. Materiál obsahuje také požadavky zaměstnavatelů v zemědělské sféře ve vztahu k absolventům škol.

Nahoru

Souhrnné informace

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky