Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Střední školy: Zkoušek přibylo, i vysvědčení hraje roli

7.3.2011    Brněnský deník    str. 54       M.Šrámková          

Přijímací řízení na střední školy se blíží. Letos však musejí deváťáci častěji počítat i s přijímacími testy, které v předchozích letech mnohé středoškolské ústavy ve snaze přitáhnout dostatek zájemců nepořádaly.

Vněkterých případech vyžaduje přijímací zkoušky na všechny obory zakončené maturitou přímo krajský úřad. Například v Pardubickémkraji budou všechny maturitní střední školy přijímat budoucí studenty prostřednictvím stejných přijímacích testů, ať už jde o prestižní pardubické gymnázium nebo maturitní obor mechanik (současnou terminologií „mechatronik“) na střední škole a středním odborném učilišti v Lanškrouně.

O podobě přijímacího řízení nemá v tomto roce přehled ani úřad, který by z logiky věci jasno mít měl – Národní ústav informací ve vzdělávání (NÚOV).

 

Průběh sběru dat

„Sběr dat probíhá vždy v červnu předcházejícího roku a školy ho tak vyplnily podle toho, jaká byla jejich představa. Podle toho jsme tyto informace také zařadili do našeho informačního systému www.infoabsolvent.cz,“ vysvětluje mluvčí NÚOV Zoja Franklová. Jenže stát, respektive ministerstvo školství, zatlačilo, a některé kraje ochotně vyhověly a přijímací zkoušky pro jimi zřizované školy buď přímo nařídily, nebo alespoň doporučily. Bohužel až na počátku tohoto roku. S přijetím na základě zkoušek, a ne už pouhého prospěchu ze základní školy, tak musejí počítat nejen pardubičtí, ale i zlínští nebo severomoravští žáci devátých tříd. Jak budou přijímací testy vypadat? Například Pardubický kraj využije nabídku společnosti SCIO – a to nejen k vytvoření zkoušek, ale i k jejich vyhodnocení. Složitější situace panuje v Moravskoslezském kraji. Ten se už v průběhu loňského roku dohodl se společností CERMAT(Centrumpro zjišťování výsledků vzdělávání), která měla přijímací zkoušky připravit.

Koncem února ale přišla studená sprcha: ministr školství Josef Dobeš přikázal CERMATuod smlouvy ustoupit. „Prioritou CERMAT je příprava státních maturit a odstranění chyb z její generálky. Nic jiného teď CERMAT nesmí zajímat,“ uvedl ministr doslova. Střední školy, stejně jako krajský úřad, teď hledají, jak z dané situace vybruslit se ctí.

 

Někteří odmítají

Ne všechny školy, a to dokonce ani v krajích, kde se o ně zasazují krajské úřady, navíc přijímací testy skutečně vypisují. Například ředitel Střední průmyslové školy Bruntál Petr Černý se rozhodl zůstat u dosavadní praxe přijímání na základě vysvědčení.

„Zatím se nám absence testů osvědčuje. Stanovili jsme si nepřekročitelná kritéria a žáky, kteří je nesplňují, nepřijímáme. U těch žáků, kteří splní kritéria, pak ještě rozhoduje pořadí.“ Podle jeho zkušeností by prý přijímací zkouška konečným pořadím příliš nezamíchala.

Další námitkou oproti přijímání na základě známek ze základní školy je jejich rozdílná úroveň.

Tu potvrzuje například učitelka jedné z pražských vyhlášených jazykovek (tedy základních škol s rozšířenou výukou jazyků) Alena Klečková.

Podle její zkušenosti by mnozí „trojkaři“ z téhle školy měli na některé méně náročné „základce“ ze stejného předmětu dvojky nebo dokonce jedničky. Aučitelka zřejmě ví, co říká: před svým angažmá na jazykovce učila na běžné základní škole na jednom z pražských sídlišť.

Ředitel SPŠ Bruntál Petr Černý však odmítá i tento argument: „Žáky podle základních škol nijak nepreferujeme. Z hlediska zákona, alespoň podle mého výkladu, nemohu upřednostňovat jednu školu před druhou. Kritéria přijímacího řízení musí být jednoznačná a pro všechny stejná.“ Dodává navíc, že každý ředitel základní školy dělá podle jeho názorumaximum pro to, aby vzdělávání na jeho škole bylo co nejkvalitnější.

Adlužno říci, že kritéria pro přijetí na střední průmyslovou školu v Bruntále jsou striktní: v osmé a deváté třídě žádná dvojka z chování a žádná nedostatečná na vysvědčení.

Navíc z klíčových předmětů (matematika, čeština, cizí jazyk a fyzika) se za nepřijatelnou považuje i čtyřka.

Nadruhou stranu: i podle Zoji Franklové zNÚOVdává většina žáků přednost školám, kde se zkoušky nedělají.

„To také vedlo v posledních letech k tomu, že zůstalo jen málo škol, které zkoušky pořádaly. Logicky – žáci se hlásili spíš na ty bez zkoušek, takže tato zařízení získávala konkurenční výhodu oproti těm, které zkoušky vyžadovaly. Samozřejmě velkou roli hrál také úbytek dětí, které vycházejí ze základních škol,“ dodává mluvčí.

Zkrátka lze předpokládat, že mnohé nepopulární střední školy vezmou i s přijímacími testy téměř všechny zájemce, přijímačky – nepřijímačky.

 

přijímací řízení 2011 j Uchazeč může podat až tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března 2011. j Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. j Pro první kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2011 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). j Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den uspořádají přijímací zkoušky.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky