Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pracovní inzerce loni ubylo, zájem firem o ni zacílil na web.

15.7.2011  Metro    Job ČTK  

Počet inzerátů s nabídkou volných pracovních míst se loni oproti předchozím rokům snížil. Ve srovnání s rokem 2007 jich bylo méně o 43,6 procenta. Oproti předchozím rokům se pracovní inzerce výrazněji přesunula z tisku na internet. Vyplývá to z analýzy Národního ústavu odborného vzdělávání.
Pokles pracovní inzerce přičítá ústav zhoršené situaci na trhu práce. Zájem inzerentů se totiž podle jeho dlouhodobých pozorování vrátil na úroveň roku 2005. „V období krize zaměstnavatelé přestali vytvářet nová pracovní místa, což mělo za následek, že výrazně klesla poptávka po pracovní síle,“ konstatuje autorka analýzy Pavlína Šťastnová. Tento stav se podle ní projevil i na inzertní nabídce zaměstnání, která tak odrážela situaci na trhu práce.
V průběhu posledních let přitom podle analýzy došlo k výraznému přesunu pracovní inzerce ze stránek tisku na internet. Zatímco v roce 2005 bylo v denním tisku uveřejněno 74 procent všech inzerátů, v roce 2007 už to bylo jenom 60 procent. V roce 2010 pak bylo v denním tisku otištěno pouze 40 procent všech inzerátů. Na internetu jich bylo celých 60 procent. „Jak je z údajů zřejmé, internet se těší stále větší oblibě. Podíl inzerce v denním tisku během pěti let poklesl o 34 procentních bodů,“ okomentovala to Pavlína Šťastnová.
Podstatně se také lišila struktura volných míst, které firmy v jednotlivých typech médií inzerovaly. V inzerci na internetu byli mnohem častěji hledáni pracovníci s vyšší kvalifikací, na něž jsou současně kladeny vyšší nároky.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky