Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Obor: scénická a výstavní tvorba

2.8.2010    Plzeňský deník    str. 54     

KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

Čtyřleté studium uměleckého oboru může být zaměřeno buď na scénografii, nebo na výstavnictví. Vobou zaměřeních převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí kreslit a modelovat, tvoří věcné studie různých motivů, učí se postupy stylizace, abstrakce a kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury a způsoby zpracování technické dokumentace. „Pro žáky je důležité, aby dobře zvládli různé výtvarné techniky, protože je pak dále využívají při tvorbě svých vlastních výtvarných návrhů,“ upozorňuje Zoja Franklová z Národního ústavu odborného vzdělávání.

Vzaměření na scénografii tvoří žáci návrhy jevištního prostoru nebo divadelní scény. Vzaměření na výstavnictví navrhují plošné i trojrozměrné propagační objekty či ucelené propagační a výstavní akce. Ktomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se pracovat s tradičními i novými materiály, přitom aplikují teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury a využívají informační technologie.

V příštím školním roce se obor scénická a výstavní tvorba bude vyučovat na čtyřech uměleckých průmyslovkách, a to v Českém Krumlově, v Praze 3, Olomouci a v Brně. Kromě talentu pro výtvarnou výchovu by uchazečům neměly působit problémy předměty jako dějepis a fyzika. Zájem o obor převyšuje počet nabízených míst. Na všech se proto skládají talentové zkoušky a na většině škol kromě toho probíhají i obvyklé přijímací zkoušky ústní či písemné.

Absolventi se mohou uplatnit v širokém spektru činností v oblasti scénografie nebo výstavnictví. Mohou pracovat buď samostatně, nebo v divadelních a reklamních agenturách, které se zabývají realizací scén a výstav, v architektonických ateliérech, divadlech, televizních a filmových studiích. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách obvykle v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. architektura).

Podrobné informace o tomto oboru najdete na www.infoabsolvent.cz., pokud v rubrice Volba oborů zadáte Úplné střední vzdělání s maturitou a v něm najdete obor scénická a výstavní tvorba.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky