Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2010

Burdová, J. – Chamoutová, D.; Praha: NÚOV 2010, 68 stran.  

ke stažení ke stažení (806,87 KB)

Publikace zpracovaná v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy navazuje na každoročně vydávané studie o uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce.

V první části jsou uvedeny informace a vývojové řady týkající se počtu absolventů škol i počtu nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých.

Stěžejní část publikace pak podrobně analyzuje míru nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol a to ve členění podle kategorií vzdělání a skupin oborů vzdělání. Ukazatele jsou vztaženy k dubnovým datům, která jsou pro sledování absorpce absolventů na trhu práce nejvhodnější. Je zde zachycen také vývoj nezaměstnanosti absolventů škol v posledních třech letech, což umožňuje srovnávat nové údaje s předchozími lety a odhadovat, po kterých absolventech je na trhu práce silnější poptávka a naopak. Část publikace seznamuje také s dlouhodobou nezaměstnaností absolventů škol a na závěr jsou uvedeny dílčí přehledy o nezaměstnanosti absolventů škol jednotlivých krajů.

Díky šíři a hloubce zpracování tématu, a také díky zachování standardizované podoby výstupu, poskytuje publikace ucelený pohled na nezaměstnanost absolventů škol v ČR a okrajově i v krajích.


Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci září 2010 Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci září 2010 

V posledních dvou letech došlo z důvodů hospodářské recese k velkým změnám na pracovním trhu, čímž se zhoršila situace také mladých uchazečů o práci. Tato zpráva obsahuje informace o vývoji počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů škol na trhu práce v podrobném členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání. Uvedená data jsou zaměřena především na meziroční změny počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů škol a srovnání těchto hodnot mezi dubnovými a zářijovými hodnotami.


Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů k dubnu 2010 Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2010

Zpráva stručně mapuje situaci absolventů škol na trhu práce po prvním roce od ukončení studia. Přináší přehledné údaje o vývoji počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů k 30. dubnu 2010, a to v členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání. Především je zde srovnávána míra nezaměstnanosti v dubnu 2010 oproti stavu v dubnu 2009.

 

Nahoru

Nezaměstnanost absolventů škol

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky