Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konference o kariérovém poradenství

Tisková zpráva -  30. března 2011  

 O úrovni kariérového poradenství a možnostech jeho zkvalitnění se bude jednat na konferenci, která proběhne 30. března 2011 v Praze. Bude zde představen projekt VIP Kariéra II – Kariérové poradenství, který nabízí celou řadu velmi potřebných novinek. Informační systém na adrese www.infoabsolvent.cz, který vznikl během předcházejícího projektu, projde výraznou inovací. Pro pedagogy budou připraveny nové e-learningové kurzy eKariéra+, individuální pomoc zájemcům o vzdělávání i učitelům bude poskytovat call centrum.

Kariérový poradce by měl pomoci žákům (i dospělým zájemcům), aby si našli takovou vzdělávací cestu, která bude odpovídat jejich zájmům i studijním předpokladům. Fungující kariérové poradenství tak může snížit na minimum počet žáků, kteří později svého výběru školy litují, mají studijní problémy a hledají jiné řešení.

Na nutnost zkvalitnění kariérového poradenství v ČR upozornila i loňská expertní zpráva OECD, která zkoumala odborné vzdělávání ve 14 členských zemích. Kariérové poradenství probíhá z velké části na školách a většinou je spojováno s poradenstvím výchovným. To má za následek, že poradci nemají vždy dostatečný přehled o trhu práce a požadavcích firem. „Volba profese a vzdělávací dráhy, která k ní vede, se přitom neobejde bez kvalitních informací o perspektivách pracovního uplatnění a o kompetencích, které požadují zaměstnavatelé“, říká Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele NÚOV.

Nový projekt VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy je proto koncipován tak, aby řešil rozvoj celého systému kariérového poradenství pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Probíhající kurikulární reforma klade velké nároky na rozšíření struktury informací. Informační systém proto bude ve své inovované podobě přehlednější a srozumitelnější pro uživatele, lépe zachytí postup škol při zavádění školních vzdělávacích programů, rozšířeny budou také informace o vysokoškolské nabídce. „V inovovaném informačním systému bude například možné vyhledávat i podle názvů školních vzdělávacích programů, které nejsou nikde jinde dostupné,“ říká hlavní manažer projektu Jiří Vojtěch.

Zároveň se připravuje audiovizuální komponenta zaměřená na prezentaci vzdělávací nabídky, s důrazem na technické obory, u kterých je nízká poptávka často způsobena špatnou informovaností o studijních programech a perspektivách uplatnění.

Projekt se výrazně orientuje na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu znevýhodněných žáků. Informační systém www.infoabsolvent.cz bude proto více než dosud respektovat potřeby těchto žáků. Bude přinášet poznatky z konkrétních šetření odrážejících situaci znevýhodněných, které mohou školy využít pro zlepšení jejich situace.

Dalším novým prvkem bude koncepčně řešené a technicky dobře vybavené informační poradenské pracoviště s call centrem, které bude individuálně pomáhat jak zájemcům o vzdělávání, tak pedagogickým a poradenským pracovníkům.

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení analýz potřeb trhu práce NÚOV e-mail: jiri.vojtech@nuov_cz, tel.: 274 022 321

Dr. Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele NÚOV e-mail: helena.ulovcova@nuov_cz, tel.: 724 652 252

Zoja Franklová, tisková mluvčí NÚOV,e-mail: zoja.franklova@nuov_cz Tel.: 274 022 112, mobil: 724 652 240 

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
tel: 274 022 111

**Národní projekt VIP kariéra II – kariérové poradenství řídí MŠMT, jeho partnerem je Národní ústav odborného vzdělávání a spolufinancuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.


soubor ke stažení soubor ke stažení (148,50 KB)

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky