Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Metodika tvorby jednotného zadání pro školní rok 2011/2012

Obsahuje metodické pokyny pro práci autorských týmů, které připravují jednotná zadání závěrečných zkoušek 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie H a E  

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2011/2012 obory vzdělání kategorie H

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2011/2012 obory vzdělání kategorie E


Při tvorbě JZZZ budou editoři rovněž využívat:

  • Připomínky škol a odborníků z praxe k jednotnému zadání 2010/2011.
  • Vzdělávání tvůrců jednotných zadání, podklady (obory H) – metodický materiál v tištěné podobě.
  • Program Tvůrce JZZZ určený pro zpracování jednotného zadání.
  • Přístup do webového portálu integrovaného informačního systému nové závěrečné zkoušky (dále IIS NZZ), ve kterém lze Vaše jednotné zadání kontrolovat ve formátu PDF na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz/admin/.
  • Přístup k jednotnému zadání Vašeho oboru vzdělání ze školního roku 2010/2011 – v IIS NZZ).
  • Přístup k jednotnému zadání modelového oboru vzdělání 29-52-H/001 Mlynář v integrovaném informačním systému nové závěrečné zkoušky.
  • Kvalifikační standard úplné kvalifikace Vašeho oboru vzdělání – v elektronické podobě.

Publikace byly připraveny v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška. Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky