Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Metodika tvorby jednotného zadání E

školní rok 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie E  

Úvod-------------------------------------------------------------------------------- 5
1. Organizace tvorby jednotného zadání-------------------------------------- 6
1.1 Harmonogram tvorby jednotného zadání--------------------------------- 6
1.2 Činnost autorského týmu--------------------------------------------------- 9
1.3 Kontakty pro tvorbu JZZZ-------------------------------------------------- 14
2. Náležitosti jednotného zadání---------------------------------------------- 16
2.1 První schůzka autorského týmu------------------------------------------ 19
2.2 Podoba jednotného zadání------------------------------------------------ 20
2.2.1 Práce s kvalifikačním standardem------------------------------------- 20
2.2.2 Tvorba témat jednotlivých zkoušek------------------------------------- 20
2.2.3 Zařazení otázek ze světa práce do ústní zkoušky------------------- 25
2.2.4 Školní část závěrečné zkoušky v jednotném zadání----------------- 25
3. Zpracování jednotného zadání v programu Tvůrce JZZZ--------------- 27
3.1 Přípravná práce editora se strukturou jednotného zadání------------ 27
3.2 Zpracování témat autory – 1. etapa tvorby JZZZ----------------------- 29
3.3 Dokončení jednotného zadání editorem – 2. etapa tvorby JZZZ----- 32
3.4 Závěrečná kontrola jednotného zadání---------------------------------- 34
Příloha č. 1 Obecný přehled ze světa práce-------------------------------- 35


publikace ke stažení publikace ke stažení (397,57 KB)

 

Publikace byla připravena v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška. Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Nahoru

Metodika tvorby jednotného zadání H

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky