Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Metodika tvorby jednotného zadání

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2010/2011, obory  vzdělání kategorie  H  Romana Jezberová a kol.  Vydal Národní ústav odborného vzdělávání v Praze 2010  

MetodikaH.jpg Činnosti spojené se zpracováním jednotného zadání budou probíhat podle metodických pokynů stanovených v tomto materiálu, který se zaměřuje na organizační, koncepční i technické záležitosti tvorby JZZZ.
Při tvorbě JZZZ budete rovněž využívat:

připomínky škol a odborníků z praxe k JZZZ 2009/2010;

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání, podklady (obory H) – metodický materiál v tištěné podobě;

speciální program Tvůrce JZZZ, který je určen pro zpracování jednotného zadání a poskytne Vám šablonu JZZZ – v elektronické podobě;

přístup do webového portálu informačního systému nové závěrečné zkoušky, ve kterém si můžete Vámi utvářené jednotné zadání vygenerovat ve formátu PDF na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz/admin/;

přístup k JZZZ Vašeho oboru vzdělání ze školního roku 2009/2010 – v informačním systému nové závěrečné zkoušky (dále IS NZZ);

přístup k JZZZ modelového oboru vzdělání xx-xx-H/xx Mlynář v informačním systému nové závěrečné zkoušky (dále IS NZZ);

kvalifikační standard úplné kvalifikace Vašeho oboru vzdělání – v tištěné i elektronické podobě.

Centrální adresa pro komunikaci s řešitelským týmem projektu v NÚOV je editornzz@nuov_cz.


publikace ke stažení (600,26 KB)

Nahoru

Metodika tvorby jednotného zadání

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky