Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Učni na Waldorfské škole složili kvalitní závěrečnou zkoušku

16.7.2010    Příbramský deník    str. 6        Jarmil Brynda          

Příbram - Cestu k tomu, jak přispět ke zvýšení pracovního uplatnění absolventů učebních oborů ukázala v tomto školním roce Waldorfská škola Příbram.

            Na konci školního roku realizovala závěrečné zkoušky ve všech svých nabízených oborech, které jsou krejčí, umělecký truhlář a řezbář, umělecký kovář a zámečník v rámci projektu KVALITA I., což je nová závěrečná zkouška. Tento projekt pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem připravil Národní ústav odborného vzdělávání a zahrnuje jednotnou podobu závěrečných zkoušek pro tyto obory v celé České republice. Žáci tak měli možnost porovnat své znalosti a dovednosti s ostatními žáky ve svém oboru. Zjistili, s jakou úrovní ke zkouškám přistoupili a zda jejich připravenost byla v průběhu let dostatečná. Škola zaznamenala mnohem odpovědnější přístup žáků k přípravám na novou závěrečnou zkoušku v průběhu celého posledního ročníku. Důležité bylo, že tato forma zkoušek měla pozitivní vliv na žáky už před samotnými zkouškami, čímž zkvalitňovala průběh celé výuky jak teoretické, tak praktické. Naši absolventi obstáli v nové koncepci zkoušek velmi dobře a někteří dokonce výborným způsobem prezentovali vlastní schopnosti. Za jejich snahu obdrželi nejen výuční list, ale také akreditovaný certifikát v českém i anglickém jazyce, který mohou uplatnit při práci v zahraničí. Škola se navíc vybavila novými stroji a dalším technickým zázemím, aby zabezpečila důstojný průběh zkoušek a tím také přispěla ke zvýšení úrovně vzdělávání a výchovy pro své budoucí absolventy.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky