Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Skládali zkoušky. Jednotné

24.6.2010    Mladá fronta DNES    str. 2    Kraj Plzeňský     J.Novotný         Jednotné závěrečné zkoušky mají za sebou žáci středních odborných učilišť. Na rozdíl od státních maturit bylo jejich zavedení jednodušší  

PLZEŇ „Elektromotory. Co o nich víte?“ pronesl včera do hrobového ticha zkoušející na plzeňském Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni. Málokdo z nás by asi dokázal odpovědět podle přání zkušební komise, ale učňům elektrotechnikům v té chvíli nic jiného nezbývalo. Včera jim začala ústní část závěrečné zkoušky. Písemnou a teoretickou už mají za sebou.

Letos poprvé se téměř na všechna odborná učilistě rozšířila jednotná část zkoušky, která má porovnat výsledky ze všech škol v zemi. Na rozdíl od dosud neschválených státních maturit se jednotný prvek v učňovských zkouškách podařilo rozšířit mezi školy během několika let.

„Někde prožívají jednotnou část poprvé. Ale my patříme mezi vybrané školy, na nichž se společná zadání využívala už dříve. Pracujeme s nimi už pátý rok,“ uvedl ředitel Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni Jaroslav Černý.

Podle údajů z Národního ústavu odborného vzdělávání se až 88 procent škol rozhodlo využít jednotná zadání alespoň v jednom z učebních oborů. Zavedení standardizované zkoušky má pomoci ke zvýšení prestiže učebních oborů.

„Chtěli bychom, aby se výuční list stal důvěryhodným potvrzením, že absolvent skutečně ovládá své řemeslo,“ řekla Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání, který má reformu závěrečných zkoušek na starosti. Na společné části zkoušek spolupracovali zástupci škol, odborní garanti i zástupci zaměstnavatelů.

Na rozdíl od státní maturity si jednotná zadání učňovské zkoušky školy pochvalují a podařilo se jim uvést společná pravidla do praxe poměrně rychle.

„Učební obory se od sebe tolik neliší. Ale státní maturita má postihnout tak odlišné školy, jako jsou gymnázia, střední odborné školy nebo nástavbové studium. Proto je uvedení společné části závěrečné zkoušky na učilištích jednodušší,“ vysvětlila Miroslava Vlčková, zástupkyně ředitele plzeňské pobočky České školní inspekce, která právě v těchto dnech závěrečné zkoušky na učilištích kontroluje.

Podle ředitelky plzeňské Integrované střední školy živnostenské Věry Ulčové mohou jednotné závěrečné zkoušky skutečně srovnat úroveň učilišť, protože ovlivňují skladbu celého studia.

„Otázky se připravují z učiva, které žáci proberou v období tříletého studia a týkají se vždy dané odbornosti, například technologie nebo materiálů. Dále jsou žákovi pokládány otázky ze světa práce, například jaké funkce plní úřad práce nebo k čemu slouží hospodářské komory,“ popisuje Věra Ulčová vybrané otázky společné zkoušky.

***

„Chceme, aby se výuční list stal důvěryhodným potvrzením.“ Dana Kočková Národní ústav odborného vzdělávání

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky