Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Nové závěrečné zkoušky pro učně

30.6.2010    ČT 1       Devatero řemesel - web     Z.Franklová          

Co se děje nového v učebních oborech

K obnovení prestiže učebních oborů by měla přispět tzv. nová závěrečná zkouška. V současnosti si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň je proto rozdílná. Z toho důvodu se připravuje sjednocení těchto zkoušek. Velkou výhodou je to, že na tomto projektu spolupracují školy se zaměstnavateli. Z jejich zástupců se tvoří týmy, které vytvářejí pro každý obor jednotné zadání. To pak využijí při závěrečných zkouškách ty školy, které daný obor vyučují.

Výsledky žáků jsou díky tomu mnohem lépe srovnatelné a školy nemohou ve svých závěrečných zkouškách vynechat žádnou z podstatných složek oboru (třeba proto, že nemají odpovídající vybavení). Náročnost zkoušek ovlivní i kvalitu výuky na jednotlivých školách, absolventi by pak měli být lépe připraveni pro podmínky v praxi a měli by mít větší šanci na dobré uplatnění.

Dosud se jednotná zadání zkoušela jen na některých školách. Díky novému projektu, na který přispívá Evropská unie, je letos možné, aby nové závěrečné zkoušky proběhly na všech školách, které projeví zájem.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky