Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Metodické semináře pro školy

Ředitelkám a ředitelům všech škol jsme v pondělí 15. 2. 2010 odeslali pozvánku na metodické semináře „Jednotné zadání závěrečné zkoušky 2009/10“, které se uskuteční v březnu a dubnu 2010.  

Semináře jsou určeny pro učitele, zastupující školu v daném oboru vzdělání. Seminář povede vedoucí autorského týmu, který připravoval příslušné jednotné zadání.

Program seminářů:
1. Projekt Nová závěrečná zkouška - informace o záměrech a výstupech projektu, obecná pravidla pro přípravu a realizaci závěrečné zkoušky podle JZZZ
2. Průběh tvorby daného jednotného zadání - složení autorského týmu, práce v programu Tvůrce JZZZ, postup tvorby JZZZ, soulad JZZZ s kvalifikačním standardem
3. Koncepce, struktura a obsah jednotného zadání - témata písemné, praktické a ústní zkoušky, organizační pokyny, technická dokumentace, hodnocení
4. Práce s JZZZ ve škole - přístup školy k JZZZ, bezpečné nakládání s JZZZ na škole, poskytování zpětné vazby


Vysvětlující informace k metodickým seminářům pro školy

Každému datu (termínu) v pozvánce odpovídá jeden seminář. Číslicemi 1-4 v pozvánce jsou označeny pouze body programu – tzn. jedná se o jeden seminář s programem o 4 bodech, kterého se může zúčastnit pouze jeden zástupce dané školy! Omlouváme se tímto za možné nedorozumění.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky