Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kvalita pro učňovské školství

Kočková, Dana Nová závěrečná zkouška, kvalita pro učňovské školství ISBN 978-80-87063-86-6  

kvalita_pro_US_1.jpg

 •  

  Koncept nové závěrečné zkoušky (NZZ) je jedním z nejvýraznějších inovativních prvků v reformě vzdělávacího systému v období posledního desetiletí a má zásadní význam pro zkvalitnění sektoru odborného vzdělávání s výučním listem. V projektu NZZ, kterým se pojetí nových závěrečných zkoušek realizuje, je třeba zdůraznit a ocenit několik aspektů. Je významným počinem, že jednotná zadání vznikají ve spolupráci se zástupci škol. Jistě právě i tato skutečnost přispěla k tomu, že školy se do jejich využívání zapojují zcela dobrovolně. Podstatným rysem NZZ je také zapojení zaměstnavatelů do přípravy zadání zejména z toho důvodu, aby jednotná zadání odpovídala jejich potřebám a požadavkům. Závěrečná zkouška podle jednotného zadání vrací školám a „učňovským“ oborům prestiž. Umožňuje srovnání výstupů mezi školami, je zárukou určitého standardu jednotlivých oborů a pomáhá ke zvyšování kvality odborného vzdělávání. Důležitou součástí projektu je relativně jednoduchý systém předávání jednotných zadání na školy pomocí internetového informačního systému a také jeho zabezpečení, které bylo vytvářeno tak, aby školy co nejméně administrativně zatěžovalo. Publikace, kterou máte v ruce, shrnuje výsledky projektu NZZ za období posledních tří let. Je tedy na místě poděkovat řešitelskému týmu, editorům a autorům jednotných zadání, zástupcům škol a zaměstnavatelů za jejich práci, neboť výstupy projektu jsou zpracované na vysoké profesionální úrovni.

  Jaromír Krejčí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

   

  Není nijak přehnané, když na konci tříletého projektu NZZ tvrdíme, že významně ovlivnil vzdělávání v učebních oborech. Prostřednictvím Nové závěrečné zkoušky se prosazuje společný zájem škol a zaměstnavatelů na zkvalitnění přípravy absolventů učebních oborů. Oba partneři se domlouvají na tom, jakým způsobem žák na konci studia prokáže, že daný obor ovládá na požadované úrovni. Své požadavky rozpracují do témat jednotných zadání a informační systém NZZ pak zajistí jejich dodání do každé školy. Ředitel školy rozhodne, jestli jednotné zadání využije nebo ne – není totiž povinné. 76 % škol však již na nový model závěrečných zkoušek přistoupilo dobrovolně a další se k tomu chystají. Všem ředitelkám a ředitelům děkujeme, že se o Novou závěrečnou zkoušku zajímají a podle možností ji ve své škole realizují. Součástí této publikace je seznam více než 500 spolupracovníků ze škol a z praxe, kteří zaslouží naše největší poděkování. Právě díky jejich úsilí máme k dispozici jednotná zadání pro závěrečné zkoušky. Přejeme všem, aby závěrečné zkoušky zdárně proběhly jak ve školním roce 2011/2012, tak v letech příštích.

  Dana Kočková, Národní ústav pro vzdělávání


publikace ke stažení publikace ke stažení (1,94 MB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky