Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kadeřník

Samostatná odborná práce 69-51-H/001 KADEŘNÍK 69-51-H/01 KADEŘNÍK  

A. Zadání samostatné odborné práce (SOP)

Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke stanovenému tématu.

1)  Téma SOP

SPOLEČENSKÝ ÚČES INSPIROVANÝ MÓDOU 60. LET s možností použití vlasového příčesku

Žák má právo volby, zda bude účes vypracovávat na dlouhých, polodlouhých nebo krátkých vlasech. Dále má právo výběru, pro jakou společenskou příležitost účes navrhuje. Styl musí být v úvodu práce přesně definován. Se zvoleným stylem musí korespondovat oblečení, líčení a doplňky, včetně ozdoby. Vytvoření ozdoby je součástí odborné práce. Žák tedy ozdobu navrhne, zvolí použitý materiál a následně vyrobí. Ozdobu lze zhotovit z vyrobených nebo zakoupených komponentů.

Vlasový příčesek (bude-li použit) musí být zhotovený z pravých vlasů a jeho základna nesmí přesahovat ¼ velikosti hlavy modelky.

2)  Osnova SOP

-       popis modelky, její styl a kvalita vlasů, dále příležitost, pro kterou byl účes navržen
-       popis přípravy modelky – volba barvy včetně techniky probarvení, volba a technika střihu (byl-li nutností), seznam všech použitých pomůcek a materiálů včetně stylingových
-       postup zhotovení společenského účesu – zaznamenán na fotografii nebo zakreslen (dle možnosti a dispozic žáka), nejméně na dvou samostatných listech včetně popisu jednotlivých kroků
-       ozdoba – nákres (foto) navržené ozdoby s popisem zhotovení
-       líčení – detailní foto
-       vypracovaný účes – fotografie
-       celková fotografie modelky v šatech s doplňky

3)  Formální úprava SOP

-       Písemné zpracování daného tématu bude provedeno v rozsahu nejméně 10 stran formátu A4 při dodržení předepsané osnovy a musí být vypracováno formou krok za krokem.
-       Text práce bude vypracován na PC, písmem Times New Roman č. 12, řádkování 1,5.
-       Titulní strana bude obsahovat údaje o škole včetně její adresy, téma projektu, ročník, školní rok a jméno žáka. Bude zde umístěno celkové (konečné)foto modelky včetně líčení a šatů v pohledu na celou postavu. Formát fota 9x13 cm. Samostatná odborná práce musí být předložena v pevných nebo polopevných deskách formátu A4 ( přípustné jsou plastové desky, kroužková vazba, pevná vazba ). Čelní strana musí být kryta průsvitnou folií tak, aby byla vidět celková fotografie modelky a iniciály.
-       Jednotlivé kroky vypracování účesu budou zachyceny prostřednictvím fotografie nebo mohou být zakresleny. Obě varianty musí být doplněny popisem.
-       Návrh a způsob úpravy účesu musí vycházet z období módy 60. let, ale může být zkombinovaný se současnými trendy. Podmínkou k jeho vypracování je, aby byl zpracovaný technikou vodové ondulace natočením na natáčky (ne na „suchý zip“) a tupírováním, které bylo charakteristické období 60. let. Vlasový příčesek ( bude-li použit ) bude zpracován z pravých vlasů a nesmí přesáhnout více než ¼ velikosti hlavy modelky.

Kritéria hodnocení písemného zpracování SOP:

-       dodržení stanoveného rozsahu řešení
-       dodržení zadané osnovy
-       vlastní obsahové a odborné zpracování tématu
-       vlastní přínos a nápaditost
-       formální zpracování SOP

B. Termíny

-       doporučený termín zadání SOP - nejdříve leden 2011
-       doporučená délka na vypracování SOP - minimálně 1 měsíc
-       doporučený termín odevzdání SOP - nejpozději 3 týdny před závěrečnou zkouškou.

V souladu s JZZZ stanoví ředitel školy vyučovací předmět, v jehož rámci bude vypracována SOP, způsob odevzdání a zabezpečení konzultací žáků s vyučujícími.

C. Zařazení a prezentace SOP v rámci závěrečné zkoušky

-       SOP bude využita v rámci praktické zkoušky
-       prezentace a obhajoba SOP bude probíhat v rámci praktické zkoušky, o jejím zařazení do zkoušky (na začátku, v průběhu nebo na konci) rozhoduje zkušební komise.

D. Způsob hodnocení/kritéria hodnocení SOP

-       dodržení jednotlivých bodů zadání
-       použití odborné terminologie
-       čistota vypracování SOP

Obhajoba a prezentace SOP spočívá v:

-       představení písemné SOP zkušební komisi (hodnocení verbálního projevu žáka)
-       popisu postupu při přípravě účesu – kroky, které byly zahrnuty v přípravě
-       zdůvodnění střihu (byl-li nutností), barvy, natáčení, tvorbě účesu, stylingu apod.
-       přínosu práce pro profesní uplatnění žáka

Hodnotí se:

-       samostatný projev žáka
-       dodržení jednotlivých bodů zadání
-       zdůvodnění použitých technik (žák musí umět vysvětlit a obhájit zvolené materiály postupy )
-       používání odborné terminologie (žák musí nazývat úkony a materiály odbornými termíny tak, jak jsou v současnosti označovány)
-       komunikace a reakce na dotazy hodnotící komise

Zhotovení společenského účesu

Příprava modelky

Žák má právo volby, zda bude účes vypracovávat na vlasech krátkých, dlouhých nebo polodlouhých. Podmínkou je vodová ondulace provedená natočením vlasů na natáčky (kovové, plastové, nesmí se jednat o natáčky „na suchý zip“). Po usušení natočených vlasů bude dále účes zpracovávat kartáčováním a tupírováním, které bylo charakteristické módě 60. let.

Vlasový příčes (bude-li použit) bude zpracován z pravých vlasů a jeho základna nesmí přesáhnout více než ¼ velikosti hlavy modelky.

Ozdoba musí být použita v každém účesu a musí být v souladu s oblečením a líčením tak, aby korespondovala se zvoleným stylem.

Vlasy modelky musí být předem upraveny barvou, případně střihem tak, aby z estetického hlediska nenarušovaly celkový dojem.

Povolené pomůcky a materiál

Žák může v kombinaci natočení vlasů na natáčky použít i jiné dostupné pomůcky (vysoušeč vlasů, krepovací kleště, svorky, pinety, upevňovací hřebínky, vlasové podložky, vlásenky, sponky, gumičky).

Není dovoleno používat kulmofén (neprofesionální) a žehličku na vlasy (nevhodné vzhledem k zadání tématu).

Stylingový materiál volí žák s ohledem na požadovaný výsledek účesu a kvalitu vlasů modelky.

Hodnotí se:

-       návrh versus realizace, tj. shoda navrženého účesu s realitou
-       shoda se zadaným tématem společenského účesu (60. léta)
-       náročnost použitých technik a míra kreativity při tvorbě účesu
-       čistota práce
-       ozdoba, její vhodnost umístění v účesu
-       kompozice (soulad s oblečením, líčením apod.)

Hodnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasifikace praktické zkoušky dle pravidel uvedených v JZZZ.

E. Způsob řešení v případě, že žák neodevzdá práci ve stanoveném termínu, příp. vůbec

-       jestliže žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, může ředitel školy
v odůvodněných případech povolit odevzdání SOP v náhradním termínu
-       jestliže žák SOP neodevzdá vůbec, nemůže vykonávat příslušnou část praktické závěrečné zkoušky vyplývající ze SOP a tudíž za ni nebude bodově hodnocen.


SOP_Kadernik.doc SOP_Kadernik.doc (246,00 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky