Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

K jednotné závěrečné zkoušce se mohou zapojit všechny školy s učebními obory

Ředitelky a ředitelé škol s obory vzdělání kategorie H mají přístup do informačního systému NZZ k jednotným zadáním pro obory, které má škola zapsány ve školském rejstříku. Jednotné zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) je zpřístupněno vždy v březnu daného školního roku, přístup je ukončen v říjnu. Při přípravě na závěrečné zkoušky podle jednotného zadání se školy řídí metodickými pokyny, které získají na metodických seminářích organizovaných v březnu a dubnu k jednotlivým jednotným zadáním. 

  • Škola, jejíž žáci skládají novou závěrečnou zkoušku, prezentuje tuto skutečnost bannerem umístěným na školním webu. 
  • Žákům, kteří složí závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání mohou školy vydat spolu s výučním listem i certifikát projektu NZZ.

Banner  - pro školy, které využívají jednotná zadání u závěrečných zkoušek
Potvrzení pro žáky o složení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky