Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Časový prostor

Datum: 29.10. 2009 Časový prostor pro školní část ZZ v praktické zkoušce.  

Pozor: týká se  pouze oborů vzdělání, ve kterých je v JZZZ 2008/2009 u praktické zkoušky využíván celý čas stanovený vyhláškou č. 47/2005 Sb. (tj. 3 dny po 7 hodinách resp. 4 týdny v uměleckých oborech).

Na základě připomínek editorů získaných v průběhu tvorby JZZZ se upravují pokyny k začlenění prostoru pro školní část ZZ do praktické zkoušky:

1. Autorský tým posoudí, zda obsah a charakter oboru umožňuje školám do praktické zkoušky navrhovat a zařazovat rovněž školní část ZZ.

2. Jestliže tuto školní část koncipovat nelze (např. v daném oboru neexistují žádná specifika, která by nad rámec jednotného zadání škola mohla navrhnout a zařadit do ZZ), nebude v JZZZ časový prostor pro školní část ZZ vymezovat.

3. Do organizačních pokynů k praktické zkoušce  v JZZZ doplní text: „Vzhledem k charakteru a potřebám oboru vzdělání se praktická zkouška podle JZZZ koná v maximální délce jejího trvání“.     

4. Dále vypustí odstavec  Zbývající časový prostor škola může či nemusí využít pro případné zařazení školní části závěrečné zkoušky zaměřené např. na témata orientovaná na její profilaci, regionální specifika atd. Hodnocení školní části, pokud je školou zařazena, ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka u praktické zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně; jestliže žák neuspěje při řešení tématu jednotného zadání praktické zkoušky, pak je klasifikován stupněm „5-nedostatečný“, i když při řešení školní části bude úspěšný.“

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky