Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

TTnet ČR

TTnet ČR je neformálním partnerstvím profesionálů, kteří se podílejí na vzdělávání a profesním růstu učitelů, instruktorů, lektorů a trenérů působících v odborném / profesním vzdělávání. Tyto webové stránky podporují sdílení informací, názorů a know-how partnerů TTnetu ČR i všech dalších zájemců.  

Aktuálně

 

Stránky Partnerství TTnet se přenesly na nuv.cz/vzdelavani-v-cr/ttnet.

Nové informace jsou vkládány pouze na novou adresu.

 

 

 

V rámci partnerství TTnet proběhlo 23.-24. 10. 2012 v Kostelci Nad Černými Lesy podzimní setkání s názvem "Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání".
Pozvanka.doc Pozvanka.doc (551,00 KB)

 

Projekt KURIKULUM S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání přináší metodické příručky pro učitele odborných škol
přehled příruček přehled příruček (1,07 MB).

Během řešení projektu vzniklo mnoho zajímavých publikací
přehled publikací přehled publikací (2,49 MB).

Publikace jsou ke stažení na https://www.nuov.cz/kurikulum.

 

EAPRIL 2012 conference
Jyväskylä, Finland from the 28 th until the 30th of November 2012
CONFERENCE THEME: "Creating competence - Innovations in Learning and Development"
CONFERENCE WEBSITE: https://www.eapril.org/EAPRIL2012

First_Announcement_EAPRIL2012.pdf First_Announcement_EAPRIL2012.pdf (78,06 KB)

 

EURYDICE vydala zajímavou publikaci o platech učitelů v Evropě, více na:

https://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/salaries.pdf

 

VÝZVA PRO AUTORY - časopis Studia paedagogica, ročník 18, číslo 1, rok 2013
Téma: DOBRO A ZLO VE VÝCHOVĚ

Více informací.pdf Více informací.pdf (277,71 KB)

Abstakty (v délce 200-400 slov) přijímají do 15. září 2012 na adrese: studiapaedagogica@phil_muni_cz. Uzávěrka pro plné texty je do 15. prosince 2012.

 

 

mach.png

Projekt Pedagogické fakulty ZČU v Plzni z ESF:

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku - (Kompetence učitelů a mistrů)


Realizace projektu: 1. 4. 2010 - 31. 5. 2012

Cílová skupina projektu

Studium v tomto projektu je určeno pro učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v Plzeňském kraji, kteří potřebují získat pedagogickou způsobilost ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb. a ve smyslu § 1, a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Informační zdroje

Veškeré informace, studijní opory a další materiály jsou zveřejňovány na www stránkách projektu https://www.zcu.cz/fpe/about/celozivotni_vzdelavani/ESF_mistri/index.html

nebo na stránkách Fakulty pedagogické https://www.zcu.cz/fpe/research/projektyESF/


PaedDr. Petr Mach, CSc. - garant projektu

 

Ve dnech 18. - 19. září 2012 se uskuteční v kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách
4. mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2012.
Pozvánka Pozvánka (802,45 KB)

 

Partnerství TTnet uspořádal workshop 18. - 19. 4. 2012 na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Záznamy z workshopu naleznete na https://www.nuov.cz/ttnet/duben2012

 

Mgr. Barbora Anfilova Husová se účastnila za TTnet ČR 14. 12. 2011 setkání zástupců České republiky v pracovních skupinách a orgánech Evropské unie, OECD a Rady Evropy a dalších institucí v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu. Setkání zahájil Michal Zaorálek (náměstek MŠMT), tématu Role zastoupení Evropské komise v ČR při komunikaci evropských témat se věnovala Brigitte Luggin, Mezinárodní aktivity České školní inspekce byly představeny Michaelou Šojdrovou (ředitelka odboru vnějších vztahů, ČSI), o cílích a zaměření semináře včetně představení publikací mluvil Jindřich Fryč (vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí, MŠMT). Následovala diskuze v sekcích - záznam výstupů z diskuze (16,93 KB). Záznam ze setkání na www.et2020.cz.

 

Metodické materiály k aktivizaci žáků a k rozvíjení jejich odborného myšlení ve výuce TECHNICKÉHO KRESLENÍ poskytl pan Vladimír Vokál. Po 40 leté pedagogické činnosti se rozhodl předat své zkušenosti mladších kolegům a pomoci tak zlepšení úrovně výuky. Materiály ke stažení:

 

Jak organizovat čtení výkresu sestavení? Jak organizovat čtení výkresu sestavení? (2,48 MB)

 

Problémové úkoly v technickém kreslení Problémové úkoly v technickém kreslení (2,67 MB)

 

Za jeho práci děkujeme a těšíme se na další příspěvky.

 

logo_KUZ.png

Nový projekt KOMPETENTNÍ UČITEL ZEMĚDĚLSTVÍ je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v zemědělských a lesnických oborech, na které jsou kladeny poměrně vysoké odborné nároky. K tomuto účelu jsou připraveny vzdělávací moduly, vycházející z praktických požadavků zemědělských a lesnických subjektů. Dále se zaměří na řešení konfliktních a krizových situací v životě učitele a nabídne vzdělávání učitelům odborných předmětů v odborné terminologii ve spojení s cizími jazyky. Také nabídne vzdělávací modul pro zástupce ředitele pro praktické vyučování a pro vedoucí učitele odborné praxe v kurzu Vybrané komunikační dovednosti a Vedení týmu a týmová spolupráce. V rámci kurzu je počítáno i se vzděláváním začínajících učitelů na středních školách.

 

Primární cílovou skupinou jsou učitelé odborných předmětů a učitelé praktického vyučování a odborného výcviku, a to v oborech zemědělských, lesnických a jim příbuzných. Jde o cílené praktické vzdělávání pedagogů SŠ, kdy se na každý problém budou ihned hledat konkrétní možnosti řešení.

 

Realizační tým tvoří pracovníci Mendelovy univerzity v Brně a AgroKonzulty - poradenství, s.r.o. Žamberk.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a účast ve všech i v jednotlivých aktivitách je pro zájemce zdarma.

 

Kontakt:

logo_univerzity.jpg

Mendelova univerzita v Brně - Institut celoživotního vzdělávání

Ing. Marie Horáčková - manažer projektu, marie.horackova@mendelu_cz

Ing. Kamil Nechuta - koordinátor projektu, zást. manažera projektu, kamil.nechuta@mendelu_cz, tel. 545 135 216

Více informací najdete na www.ucitelzemedelstvi.cz

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

 

Na adrese www.cedefop.europa.eu/EN/events/16735.aspx jsou k dispozici výstupy z konference "TTnet Joint conference on Mentoring in Vocational Education and Training (VET), In-company trainers and VET Leadership"

Nahoru