Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha VI/2003

Mikropodniky, malé a střední podniky – definice EU  


Zpravodaj - příloha VI/2003


Definice byly převzaty z přílohy doporučení Komise z 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků. 

Neoficiální překlad byl pořízen v knihovně NÚOV z anglické verze s přihlédnutím k německé a francouzské verzi.

Nahoru