Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha V/2004

Důsledky teorie učení pro myšlenku všeobecných znalostí. Překlad článku: Stevenson, John The Implications of Learning Theory for the Idea of General Knowledge. Journal of Vocational Education and Training, 38, 2003, č. 2, s. 241-253.      


Zpravodaj - příloha V/2004


V 90. letech se většina západních zemí snažila podporovat výsledky učení, které byly vyzvedávány jako obecně důležité v rozličných pracovních situacích a v životě vůbec. Mezi příklady tohoto trendu lze zařadit: základní/obecné/ klíčové dovednosti (Core/Generic/Key Skills) ve Velké Británii, nezbytné dovednosti (Necessary Skills) v USA a klíčové kompetence (Key Competences) v Austrálii. Seznamy těchto dovedností obvykle zahrnují v různém klasifikačním členění a označení takové oblasti projevů schopností (capacities), jako jsou komunikace, matematika, řešení problémů, používání technologie, zvládání práce s informacemi, práce v týmu atd. Například nezbytné dovednosti v USA tyto druhy schopností seskupují a člení na „základ“ („Foundation“) a „pracovní kompetence“ („Working Competences“).

Základ tvoří:

základní dovednosti – basic skills (čtení, psaní, aritmetika a matematika, mluvení a poslouchání);

dovednosti myšlení – thinking skills (schopnost učit se, přemýšlet, myslet tvůrčím způsobem, rozhodovat se a řešit problémy);

osobní kvality – personal qualities (individuální odpovědnost, sebeúcta a sebeřízení, sociabilita a integrita).

Kompetence používané na pracovišti (Workplace Competences) jsou:

schopnost produktivně využívat zdroje;

informační dovednosti;

systémy a technologie.

Nahoru