Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha IV/2004

Evaluování profesionalizace Překlad článku uveřejněného v renomovaném časopise European Journal of Education. Autor článku, Paul Ryan se zabývá otázkami profesionalizace vzdělávání v celosvětovém měřítku a podává rozbor současné situace. Fundovaný článek je v originále doplněn množstvím odkazů na použitou literaturu.  


Zpravodaj - příloha IV/2004


Minulé století lze nazvat stoletím profesionalismu, érou, v níž expanze a profesionalizace školního vzdělávání šly ruku v ruce. Jean Paul Gehin (2002) popisuje rekonstrukci profesní přípravy ve 20. století ve Francii, nejen existujícího učňovství, na němž spočívala až do 18. století, ale také školního vzdělávání s profesně orientovaným kurikulem. Norton Grubb a Marvin Lazerson (2003) líčí ve stejné době rozšiřování „evangelia vzdělávání“ v USA, jehož hlavními tématy bylo masové vzdělávání – vrcholící heslem „college for all“ – a praktické dovednosti...

Nahoru