Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha IV/2001

Národní iniciativy ve prospěch celoživotního vzdělávání a profesní přípravy v Evropě  


Zpravodaj - příloha IV/2001

Úvod 
Zasedání Evropské rady, které se konalo v březnu roku 2000 v Lisabonu, věnovalo velkou pozornost otázkám celoživotního vzdělávání a profesní přípravy. Zdůraznilo, že vzdělávání a profesní příprava hrají významnou roli v procesu přechodu k ekonomice a společnosti založených na znalostech. Své představy o vývoji vzdělávání a profesní přípravy Evropská komise vyjádřila v dokumentu nazvaném Memorandum o celoživotním učení. Tento materiál byl publikován v říjnu 2000 a Zpravodaj jej uveřejnil jako svou přílohu II/2001. Memorandum bylo prezentováno jako pracovní materiál, který má být podkladem pro širokou diskusi. Jeho jádro tvoří čtvrtá kapitola obsahující šest klíčových myšlenek, které naznačují, jaké kroky by se měly podniknout ve prospěch celoživotního učení. Po vydání Memoranda Evropská komise pověřila dvě instituce,  Eurydici – informační síť o vzdělávání v Evropě  a  Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj profesní přípravy tím, aby provedly ve všech zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru rozsáhlé šeření, jehož cílem bylo zjistit, jaká opatření tyto země přijaly k uskutečňování záměrů obsažených v uvedených šesti myšlenkách. Poznatky získané tímto šetřením byly uveřejněny v publikaci nazvané Národní iniciativy ve prospěch celoživotního vzdělávání a profesní přípravy v Evropě. Jsou přiřazeny ke každé ze šesti klíčových myšlenek a podávají jednak souhrnné informace týkající se iniciativ Evropské komise a iniciativ jednotlivých sledovaných zemí, jednak konkrétní informace o opatřeních přijatých každou zemí. Považujeme tento materiál za významný doplněk Memoranda a proto v této příloze Zpravodaje, navazující na Memorandum o celoživotním učení, uveřejňujeme ty jeho části, které obsahují souhrnné informace o aktivitách Evropské komise a jednotlivých zemí.

Je to překlad z publikace Initiatives nationales en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie en Europe, kterou vydala Eurydice v roce 2001 . Překlad byl porovnán s anglickou verzí publikace. IŠ

Nahoru