Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha III/2004

Kompetence a profesní příprava v podniku  * Tři nové kontexty, které je třeba vzít v úvahu při tvorbě vzdělávání  


Zpravodaj - příloha III/2004


Příloha obsahuje úplný překlad článku Burkarta Sellina otištěného v evropském časopise pro otázky odborného vzdělávání a přípravy (Vocational training). Autor podává v článku doplněném množstvím odkazů na odbornou literaturu souhrnný přehled o výzkumech prováděných v odborném vzdělávání, které se zabývají otázkami získávání kompetencí, dovedností a znalostí v pracovním prostředí i mimo ně. Shromažďuje definice termínů používaných v této oblasti. Některé čtenáře možná překvapí, že výraz tacit knowledge poprvé použil Michael Polanyi před více než čtyřiceti lety (v článku je odkaz na publikaci z roku 1962).

Nahoru