Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha III/1999

Miniglosář termínů z oblasti vzdělávání  


Zpravodaj - příloha III/1999

Komunikace mezi zeměmi Evropské unie probíhá v různých jazycích. To vyvolává určité problémy a nesnáze. Některé z nich mají technickou povahu a lze je poměrně snadno odstraňovat. Jiné souvisí s odlišnostmi ve způsobech vyjadřování či s rozdílnými zvyklostmi určovanými národními tradicemi. I tyto problémy se daří s pomocí expertů řešit.Vícejazyčná komunikace však naráží i na další nesnáz. Její podstat tkví v tom, že některé zdánlivě shodné výrazy nemají v jednotlivých jazycích zcela totožný význam. To je záludné zvláště tehdy, jde-li o výrazy běžné, které  se vyskytují ve všech jazycích. Pokud se jich při překladu do jiného jazyka - a zvláště při několikanásobném převodu, který je v Evropské unii běžný - použije jako slov významově rovnocenných, pak dochází ke komunikačním šumům, ba v některých případech se nechtěně vytváří něco podobného virtuální realitě vzdálené od skutečnosti. To může vést k závažným nedorozuměním při koncipování různých mezinárodních projektů a ke znehodnocení jejich výsledků, zvláště těch, které jsou založeny na srovnávání údajů z jednotlivých zemích Evropské unie.Tyto problémy a nesnáze si administrativa Evropské unie uvědomuje, a proto již v roce 1970 založila Meziinstitucionální terminologickou a dokumentační skupinu - GIIT (Groupe Interinstitutionnel de terminologie et documentation). Tato skupina je složena z představitelů tlumočnických, překladatelských a terminologických služeb všech institucí a organizací Evropské unie. K jejím úkolům patří:• harmonizovat metody práce terminologických služeb,• podněcovat a podporovat rozšiřování terminologických dat a údajů pomocí glosářů, terminologických slovníků nebo informačních systémů,• vytvářet pracovní meziinstitucionální skupiny, které by zajišťovaly terminologickou jednotnost v oblasti působení příslušných institucí Evropské unie.

Nahoru