Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha II/2005

Přechod žáků do středoškolského vzdělávání  


Zpravodaj - příloha II/2005


Vzdělávání ve středních školách má připravit žáky pro vstup na trh práce nebo do vysokoškolského vzdělávání. Přechod ze základní nebo nižší sekundární školy (podle organizace školství v jednotlivých zemích) do vyšší sekundární školy probíhá různým způsobem. Šetření OECD zaměřené na střední školy zkoumalo tento přechod v patnácti zemích OECD: v Belgii (Vlámské společenství), v Dánsku, ve Finsku, ve Francii, v Maďarsku, v Irsku, v Itálii, v Koreji, v Mexiku, v Norsku, v Portugalsku, ve Španělsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku a v Nizozemsku. Pro přílohu Zpravodaje jsme vybrali podkapitoly referující o způsobech přijímání na střední školy a o rozdělování žáků středních škol do skupin (tříd) podle různých hledisek.

Nahoru