Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha II/2000

Vývoj politiky profesní přípravy na evropské úrovni * Od společné politiky k politice společenství * Budoucí úkoly profesní přípravy  


Zpravodaj - příloha II/2000

Předmluva
Politika profesní přípravy v Evropském hospodářském společenství prošla za více než čtyřicet let mnohými proměnami. V celém jejím vývoji lze vystopovat dvě protichůdné snahy. Snahu o zachování (a eventuální vylepšení či inovování) tradičních systémů profesní přípravy v jednotlivých členských státech a snahu o co největší sblížení profesní přípravy nebo alespoň jejích výsledků.Začátkem letošního roku vydal CEDEFOP přehledovou publikaci nazvanou Věk učení: politika profesní přípravy na evropské úrovni, která má vyvolat diskusi o politice profesní přípravy a přispět k vytvoření takového rámce, jaký by byl přijatelný pro všechny země Unie. Zpráva analyzuje vývoj politiky profesní přípravy v Evropské unii v uplynulých čtyřiceti letech, popisuje opatření, která v této oblasti přijaly jednotlivé země, a rozvádí představy o důsledcích, které bude mít hospodářský a společenský vývoj pro profesní přípravu.

Pro přílohu Zpravodaje jsme přeložili 1. kapitolu, která podává přehled politiky profesní přípravy od roku 1957 (založení EHS) do současnosti, a 8. kapitolu, v níž se autoři pokoušejí anticipovat, jaké úkoly čekají profesní přípravu v blízké budoucnosti.

Nahoru