Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha I/2004

Usnesení Rady z 25. listopadu 2003 o společných cílech v oblasti participace mladých lidí a informací pro ně (2003/C295/04) * Závěry Rady z 25. listopadu 2003 o „Rozvoji lidského kapitálu pro sociální soudržnost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ (2003/C295/05)  


Zpravodaj - příloha I/2004


Neoficiální překlad pořízený v knihovně NÚOV z anglické verze publikované v Úředním věstníku Evropské unie dne 5.12.2003 s přihlédnutím k francouzské a německé verzi.

Nahoru