Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 9/2008

Jaké jazyky pro jakou Evropu?  * e-skills Industry Leadership Board * Vzdělání a život člověka * L epší podmínky ve zdravotnických profesích * Kvalifikace starších dlouhodobě nezaměstnaných v Německu * Co to je, když se řekne perex * Prostupnost mezi odborným a vysokoškolským vzděláváním v Německu * Jaké písmeno psát při citování Zákonů?  


Zpravodaj 9/2008


Editorial

Je potěšitelné, že v době francouzského předsednictví EU začala Česká televize opět vysílat kurz francouzštiny Pique-nique, o němž jsme psali ve Zpravodaji 10/2005. Dokonce v rozumnou dobu, ve středu od 19:10, ne v neděli v pět hodin ráno jako před třemi lety. Prvních 12 lekcí kurzu se odehrává v Provenci, většinou v malém městečku Puyricard.

Francouzi jsou na svůj jazyk hrdí a nelibě nesou, že linguou franca se stala angličtina. Možná proto si vymysleli rafinované pojmenování pro Všeobecné shromáždění vícejazyčnosti, které se 26. září letošního roku sejde poprvé v pařížské Sorbonně (viz protější stránka). Termín États généraux je ve francouzsko-českých slovnících označován za historický a překládán jako zemský sněm či generální stavy. V anglické verzi stránek francouzského předsednictví zůstalo toto sousloví nepřeloženo! My jsme se pro neoficiální český překlad inspirovali španělskou verzí – asamblea general.

V minulém čísle Zpravodaje jsme se na tomto místě zabývali otázkou, co si počít s anglickým termínem e-skills, který je oficiálně do češtiny překládán jako elektronické dovednosti. Nyní se v souvislosti s článkem na třetí straně přikláníme spíše k tomu symbolické „e“ nepřekládat tak, jako je to již obvyklé v jiných slovních spojeních, např. e-learning nebo e-mail. „E“ je v těchto spojeních mnohovýznamové a překládat ho jedním slovem „elektronický“ je velmi zužující. Druhou část termínu, „skills“ by bylo lepší překládat jako „kompetence“. Termín „dovednosti“ se v pedagogice používá ve dvojici „znalosti a dovednosti“ a k využívání počítače a s ním spojených možností člověk potřebuje celou tuto dvojici, která je v termínu „kompetence“ obsažena. Anglické slovo „skills“ je také mnohovýznamové, jak jsme psali ve Zpravodaji 1/2007. Další problematické slovo ze stejného článku je „inclusive“ ve spojení inclusive Europe, které zřejmě neznamená, že Evropa má být všeobsažná, úplná nebo všezahrnující. Pravděpodobně to má znamenat, že v Evropě najde každý své místo, že se začlení do společnosti. Některé věci je třeba domýšlet podle kontextu, zapojit přitom fantazii a stejně si člověk nemůže být většinou zcela jist.

Pracovníci Střediska pro pedagogický výzkum a inovace, známého pod akronymem CERI, se zabývají tím, jak dosažené vzdělání ovlivňuje život člověka v jiných oblastech než je výdělečná činnost. Prozatím se zaměřili na vliv vzdělání na zdraví člověka a na jeho občanský a společenský život. Bližší podrobnosti o zprávě, v níž publikovali výsledky svého zkoumání, najdete v článku na čtvrté straně.   

Až dostanete tento Zpravodaj, budou pravděpodobně již fungovat nové webové stránky NÚOV. Základní adresa bude stejná (je uvedena v tiráži Zpravodaje). V oddílu Periodika však již nebude tabulka jednotlivých ročníků Zpravodaje. Čísla a přílohy Zpravodaje (od roku 1998 do současnosti) budou uloženy samostatně pod zkráceným názvem Zpravodaj 9/2008, Zpravodaj – příloha I/2008. Každá položka bude mít perex (viz článek na s. 10), který bude u Zpravodaje vytvořen z názvů jednotlivých článků čísla, odkaz na celý dokument ve formátu pdf  a jeden celý článek z příslušného čísla, většinou editorial. Na stránkách bude vyhledávač, s jehož pomocí budete moci např. vyhledávat i podle názvů jednotlivých článků. I nadále budete mít možnost vyhledávat v tematickém rejstříku. AK

 

Nahoru