Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 7-8/2010

Program belgického předsednictví EU * Mobilita v Evropské unii * Transevropský železniční koridor * Jak se žáci ve světě učí psát * Nesoulad v kvalifikacích v Evropě * Systém přechodů v Německu * „Profesní příprava“ jako budoucí strategie * Ctnosti důležité pro vzdělávání * Přebírat zkušenosti starších zaměstnanců * Edutainment a profesní příprava * Profesní příprava pro obor fitness * Odkud pochází náboženské myšlení  


Zp1008a.pdf


Editorial

Pécs je posledním ze tří letošních Evropských měst kultury. Na obrázku je budova filozofické fakulty pécsské univerzity, která byla založena již v roce 1367. Ottův slovník naučný (1902) pod heslem Pětikostelí uvádí: „… má 7 kostelů, mezi nimi vyniká biskupská katedrála, založ. r. 1009 od sv. Štěpána … v Pětikostelí je právnická akademie, biskupský seminář, diéc. theolog. učitelský ústav, katol. vyšší gymnasium, vyšší reálka a obchodní škola, učitelská přípravka, dívčí škola, průmyslová škola pro paní, dobře zřízené obecné školy, několik veřejných biblioték, divadlo…“.

Uplynulo již 565 let od doby, kdy Johann Gutenberg způsobil svým vynálezem revoluci ve světě knih. Knihy se postupně staly dostupnější, využívanější a pro mnoho lidí i nepostradatelné. V posledních letech však mají konkurenci v elektronických publikacích. Mohou klasické knihy obstát ve srovnání s rychleji dostupnými a levnějšími elektronickými médii, která umožňují vyhledávat z plného textu? Vymění čtenáři krásně graficky upravené a vonící knihy příjemné na dotek za text na osvětlené tabulce? Jean-Claude Carriére a Umberto Eco si myslí, že ne, protože svou společnou knihu nazvali „Knih se jen tak nezbavíme“ – viz rubrika Nové knihy v knihovně.

V jazykovém koutku se tentokrát zaměříme na slovo pangram – viz článek s názvem Jak se žáci ve světě učí psát (strana 7). Slovo pangram pochází z řečtiny: pan gramma znamená „každé písmeno“. V angličtině a v češtině se používá pangram, v němčině pangramm a ve francouzštině pangramme (i když v běžných slovnících toto slovo nenajdete). Je to věta obsahující všechna písmena abecedy, měla by být co nejkratší a snadno zapamatovatelná. Pangramy používali dříve tiskaři při kontrole sazby, anglický pangram o rychlé hnědé lišce přeskakující líného psa údajně pochází z roku 1888. V dnešní době se používají při ověřování použitelnosti počítačových fontů. Nejznámější český pangram (Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy) neobsahuje všechna písmena abecedy, protože potíže lze očekávat hlavně u písmen s diakritickými znaménky. Slovenský pangram se také nezabývá písmeny q, w a x (Kŕdeľ šťastných ďatľov učí pri ústí Váhu mĺkveho koňa obhrýzať kôru a žrať čerstvé mäso). Viz též rubrika Zajímavé internetové adresy.

Mnohem složitější než s pangramem je to s evropskou terminologií týkající se vzdělávání, trhu práce, kvalifikací, dovedností a kompetencí. Můžete se o tom přesvědčit v článku nazvaném Nesoulad v kvalifikacích v Evropě na stránkách 8 –10, který byl zpracován na základě stručné zprávy Cedefopu. Stručná zpráva neboli Briefing Note, Kurzbericht, Note d’information apod. je vlastně časopis, který vychází v elektronické podobě podle potřeby a věnuje se v celém svém čtyřstránkovém rozsahu jednomu tématu. Kromě angličtiny, němčiny a francouzštiny vychází také španělsky, italsky a řecky. V čísle o nesouladu v kvalifikacích je tabulka použitých termínů a jejich definic. Pro srovnání uvádíme v tabulce vedle českého překladu též anglický, německý a francouzský výraz. Zejména tam, kde se vyskytuje mnohoznačné anglické slovo skill, jsme se při hledání vhodného českého ekvivalentu řídili spíš srozumitelnějšími a jednoznačnějšími německými a francouzskými termíny.

                                                                                  AK


Nahoru