Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 7-8/2009

Nadnárodní ekvivalence kvalifikací v Evropě * Ukončování středního vzdělávání v Evropě  * Podniková etika – téma pro učně?  * Emocionalita v celoživotním vzdělávání * Vývoj pomáhajících profesí ve Francii * Konkurence rozvíjejících se zemí v OVP * Reforma duální profesní přípravy v Německu  


Zpravodaj 7-8/2009


 

Editorial

Švédsko předsedá EU a knížka švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové je jednou z 12 aspirujících na titul Kniha mého srdce. Poprvé vyšla v roce 1947 a v průběhu následujících 62 let si Děti z Bullerbynu získaly čtenáře téměř na celém světě. U nás k tomu přispěla Jaroslava Adamová, která ji kdysi krásně četla v rozhlase na pokračování. Pro knihu vašeho srdce můžete hlasovat do 30. září. Možná by však přece bylo lepší, kdyby zvítězila kniha českého autora.

Dva články tohoto Zpravodaje se zabývají srovnáváním evropských zemí. První z nich se zabývá problémem ekvivalence kvalifikací v Evropském rámci kvalifikací. Němečtí autoři článku, z něhož jsme čerpali, pochybují o tom, zda bude možné, zvláště u tradičních řemeslnických oborů, porovnávat výsledky vzdělávání v kontinentální Evropě a ve Velké Británii.

Druhý článek nazvaný Ukončování středního vzdělávání v Evropě vychází z publikace Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2009, kterou vydala Eurydice. Pro zpracování článku jsme čerpali též z příslušných pasáží národních zpráv zveřejněných na stránkách Eurydice (viz podrobněji Zajímavé internetové adresy). Kromě otázek, na něž odpovídá publikace Klíčové údaje, jsme chtěli zjistit, zda v zemích, kde jsou témata zadávána celostátně, jsou alespoň u všeobecně vzdělávacích předmětů stejná pro absolventy všeobecně vzdělávacích a odborných škol. K našemu překvapení je tomu tak zřejmě jen v Polsku a na Slovensku. Situace v Dánsku nám nebyla zcela jasná, a proto jsme požádali o vysvětlení dánské ministerstvo školství. (V Dánsku jsou tři druhy středních škol: všeobecně vzdělávací –  STX; technické – HTX; obchodní – HHX.) Odpověď zní: „Většinou nepoužíváme identické písemné zkoušky v STX, HHX a HTX, protože chceme otázky vztahovat ke specifickému profilu každého vzdělávání. To platí pro dánštinu, matematiku a angličtinu plus další větší evropské jazyky. Písemné zkoušky v japonštině, čínštině apod. jsou identické pro všechny tři druhy vzdělávání.“ Finská maturitní zkouška je v anglickém textu uváděna jako „matriculation examen“, což svádí k překladu „matrikulační zkouška“. Stačí se však podívat na stránky Komise pro maturitní zkoušky, kde je název této instituce finsky, švédsky, anglicky, německy a francouzsky (Ylioppilastutkintolautakunta, Studentexamensnämnden, Matriculation Examination Board, Abi-turprüfungskommission, Commission d'examen du baccalauréat) a pochopíte, že „maturitní“ je správně, to jen angličtina nemá vhodný výraz. V dalších číslech postupně uveřejníme překlady popisů situace v jednotlivých zemích, abyste se mohli seznámit s podrobnostmi.

V nově zavedené rubrice Nové dokumenty EU o vzdělávání najdete záznamy dokumentů s odkazy na plné texty na webových stránkách EUR-Lexu, který poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Záznamy nových dokumentů jsou doplňovány do přehledu Vzdělávání v dokumentech EU 1999-2009. Tento způsob doplňování zrychlí poskytování informací o nových dokumentech. V rubrice Nové knihy v knihovně najdete mimo jiné publikaci o Srbsku, jak ho pravděpodobně neznáte, kterou do knihovny darovala naše kolegyně Nataša Kević. Název „Skryté Srbsko“ napovídá, že uvnitř najdete určitě něco pozoruhodného. Další kniha, na kterou chceme upozornit, má v názvu otázku Učíme se po celý život? Na tu může každý s určitostí odpovědět ano. Odpověď na otázku Vzděláváme se po celý život? (tzn. Pracujeme na sobě, na svém vývoji a rozvoji?) by už byla složitější, a ti, kteří již opustili vzdělávací systém, by se museli napřed poradit se svým svědomím.

                                                           AK

Nahoru