Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 7-8/2008

Trio v předsednictví EU  * Vzdělávání a mládež * První evaluace Europassu * Aktualizace ISCO-08 * Soutěž ve znalosti cizích jazyků v Německu * Mobilita a flexibilita v profesní přípravě * Odborné vzdělávání ve Švýcarsku * research*eu * Význam práce v dnešním světě * Německé děti rády čtou  


Zpravodaj 7-8/2008


Ve Španělské Zaragoze probíhá od 14. června do 14. září mezinárodní výstava nazvaná „Voda a udržitelný rozvoj“. U příležitosti výstavy byla vydána řada publikací o výstavě a jejím tématu a o vodě a životním prostředí. Evropská unie má na Expu Zaragoza svůj pavilon a o své účasti informuje na vlastních webových stránkách. Čistá voda je stále vzácnějším zdrojem, což si mnozí z nás, kterým denně teče z kohoutku, uvědomují jen v parném létě, když začnou vysychat studny i v našich zeměpisných šířkách. Evropská unie se snaží pomáhat v těch částech světa, kde je vody nedostatek.

Říká se někdy, že Evropa je v rukou překladatelů. Má-li být v budoucnu „v dobrých rukou“, musí se již nyní připravovat další generace těchto odborníků na slova a významy. Také proto se letos koná druhý ročník soutěže „Juvenes Translatores". Loni se soutěže v překládání zúčastnilo více než tisíc sedmnáctiletých studentů. Do letošní soutěže, jež proběhne 27. listopadu 2008, se mohou od 1. září do 20. října 2008 hlásit všechny školy v EU. Soutěžní texty k překladu připraví překladatelé z Komise. Soutěžící si mohou zvolit jakýkoli výchozí a cílový jazyk z 23 úředních jazyků EU. Profesionální překladatelé radí, že nejlepší výsledky se dosahují při překladu z cizího jazyka do mateřštiny, mladí lidé si však mohou vybrat sami.

Příloha tohoto čísla Zpravodaje přináší doplněný a nově uspořádaný přehled dokumentů EU týkajících se vzdělávání. Většina dokumentů uveřejňovaných v EUR-lexu je přeložena do všech úředních jazyků, a tak je možné porovnávat vhodnost českého překladu i s jiným než anglickým textem. V názvu dokumentu, který má v příloze číslo 68/07, je v angličtině mnohovýznamové slovo skills. To je do češtiny přeloženo zužujícím termínem dovednosti, zatímco ve francouzském textu jsou compétences a v německém (nám asi nejbližší) Qualifikation. Ještě větší rozpory jsou v překladu anglických E-skills (v příloze č. 77/07). Český překlad elektronické dovednosti evokuje spíš technickou stránku věci. Přitom se v textu dočteme: „Nedostatek elektronických dovedností brání … lidem využívat internetové obchodování a internetové aplikace státní správy.“ Pokud by k práci s Internetem byly opravdu nutné znalosti z elektroniky, využívalo by ho daleko méně lidí. Prostým překlikáváním v EUR-lexu (bez znalosti toho, co se přitom v počítači či v kybernetickém prostoru skutečně děje) se můžeme podívat, jak si s anglickými E-skills poradili překladatelé do některých dalších úředních jazyků: Ciberca-pacidades (ES), E-færdigheder (DA), IKT Kompetenzen (DE), compétences numériques (FR), Competenze informatiche (eskills) (IT), E-készségek (HU), E-vaardigheden (NL), E-umiejętności (PL), Cibercompetências (PT), Competenţe informatice (RO), Elektronické zručnosti (SK), E-znanja (SL), E-kompetens (SV).

Podle diskuse, kterou vedli čtyři ředitelé městských knihoven (Brémy, Londýn, Praha, Taipei) pro kulturní týdeník A2 (který je k zapůjčení v knihovně), mají knihovny za úkol poskytovat informace všem svým čtenářům, tedy i těm, kdo nejsou sběhlí v elektronických dovednostech. Knihovníci mají pomáhat lidem ve vzdělávání, zvyšovat jejich gramotnost (ředitel londýnské knihovny uvedl, že ve Velké Británii má zhruba dvacet procent obyvatel problémy se čtením) a přistupovat k nim demokraticky bez rozdílů. Knihovny se tak stávají místem setkání různých sociálních skupin, protože trávit volný čas ve veřejné knihovně si může dovolit každý. Proto se knihovny mají stavět na snadno dostupných místech a být krásné, aby vybízely k návštěvě. AK

 

Nahoru