Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 6/2010

Modernizace odborného vzdělávání 1 * Vysokoškolské vzdělávání ve Švédsku * Trendy v kvalitě života, 2003-2009 * Od vzdělávací diplomacie k evropské vzdělávací politice * Investice do vzdělávání v Německu  


Zpravodaj 6/2010 Zpravodaj 6/2010

Editorial

Od 1. července se předsednictví EU ujímá Belgie, druhá z tria předsednických zemí – viz rubrika zajímavé internetové adresy. Logo tria již bylo v lednovém editorialu, Brusel je zřejmě nejznámější město EU, a proto jsme vybrali fotografii z Brugg, malebného starobylého městečka, které vstoupilo i do dějin odborného vzdělávání díky Bruggskému procesu (viz Zpravodaj 11/2002, kde je chybně uváděn jen s jedním „g“). Bruggy si zachovaly svůj středověký ráz díky tomu, že koncem 15. století ztratily na významu. Ottův slovník naučný (1891) popisuje historii města takto: „ve středním věku středisko světového obchodu v sev. Evropě, známy byly již ve III. stol. po Kr. jako hrad pode jménem Brugh, v VII. století byly městem, jež v VIII. stol. bylo opevněno a stalo se sídlem hrabat flanderských. Již tehdy bylo velmi lidnato, nabylo velikých výsad obchodních, zvl. od té doby, kdy Balduin flanderský stal se (1204) císařem cařihradským. Ve XII. století bylo skladištěm měst v hansu sdružených a brzo proslulo továrnami na sukno, hedvábí a koberce. Pokus Filipa IV. francouzského zabrati Flandry a zrušiti výsady měst odrazilo nešporami bružskými (18. května 1302), kdy povražděno ve městě na 4000 Francouzův, a pak účinně přispělo k vítězství měst vlámských. XV. stol. bylo dobou nejskvělejšího rozkvětu města. V lednu 1430 Filip Dobrý založil tam řád zlatého rouna. Když Flandry dostaly se rodu Habsburskému, Bruggy vzepřely se a zajaly Maxmiliána I (1488), ale byly pokořeny, potrestány i následoval úpadek města. Vnitřní nepokoje a bouře otřásly blahobytem města, jeho přístavy ponenáhlu zanášely se pískem, a osud jeho rozhodnut byl náboženským pronásledováním ve stol. XVI., kdy veliký počet rodin vystěhoval se hlavně do Anglie a přenesl tam všechen svůj průmysl. Po dřívější slávě zbyla městu značná rozloha, počet a velikolepost budov veřejných.“

NÚOV letos slaví 60. výročí založení, jak už jsme psali minule. Historie Spolkového ústavu odborného vzdělávání – BIBB je teprve 40letá, důvody k oslavě však určitě má. Po celou dobu své existence se zabývá výzkumem odborného vzdělávání, který reaguje na současnou situaci a vytváří prognózy do budoucna. Spolupracuje přitom s mnoha dalšími zainteresovanými institucemi z oblasti vzdělávání a světa práce v Německu i v zahraničí. V současné době spolupracuje kromě členských států EU s těmito zeměmi: Austrálií, Brazílií, Čínou, Indií, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Mexikem, Ruskem, Thajskem, Tureckem, Ukrajinou, USA a Vietnamem. Články o odborném vzdělávání v „exotických“ krajinách uveřejněné ve Zpravodaji často čerpají z časopisu, který BIBB vydává. Publikační činnost BIBB je velmi bohatá a vzhledem k velikosti Německa vycházejí publikace v relativně vysokých nákladech. K 40. výročí vydal knihu – viz rubrika Zajímavé internetové adresy.

Konečně se nám podařilo zpracovat přílohu Odborné vzdělávání ve Švédsku podle publikace vydané v loňském roce. Naštěstí reformovaný systém středoškolského vzdělávání vstoupí v platnost až v roce 2011, takže příloha stále ještě přináší aktuální informace. Střední školy, kterým se ve Švédsku říká gymnázia, nabízejí 17 národních programů, z nichž 4 jsou všeobecně vzdělávací a 13 je odborných. Zajímavé je, že programy jsou ve Švédsku uspořádány abecedně, zřejmě ve snaze nestavět některé z nich výše než druhé. Abecedně jsou uspořádány i ve všech třech jazykových mutacích publikace (EN, DE, FR), z níž jsme čerpali, a proto jsou v abecedním pořádku i v našem českém překladu na sedmé stránce přílohy. 

                                                                       AK


Nahoru