Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 6/2007

Renesance měst a Lipská charta  * T urecko: společnost a vzdělávání * Diplom B2i ve Francii * Strukturální nevzdělanost v Německu * Co to je zralost pro profesní přípravu? * Sociální kompetence mistrů odborné výchovy *  Kariérní poradenství na vysokých školách *   Příloha III/2007: „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (Tato příloha byla nahrazena aktualizovanou přílohou II/2008: Vzdělávání v dokumentech EU.)  


Zpravodaj 6/2007


Editorial

Od 1. srpna 2007 se předsednictví Evropské unie ujímá Portugalsko. Nejvýznamnější událostí začátku portugalského předsednictví bude summit Evropské unie a Brazílie, který se bude konat 4. července v Lisabonu. Brazílie a Portugalsko mají od 30. let 16. století společnou historii, jejímž důsledkem je také to, že se v Brazílii, na rozdíl od ostatních jihoamerických států, mluví portugalsky.

Článek na třetí stránce zdánlivě nemá mnoho společného se vzděláváním, protože se zabývá rozvojem měst, která by se podle názoru účastníků neformální schůzky v Lipsku měla stát příjemnými místy pro práci i pro život. Představa života v městě budoucnosti je velmi lákavá, ale vzhledem k tomu, jak to zatím v evropských městech vypadá, zdá se být dosti vzdálená. Právě vzdělávání zaměřené na potřeby dětí a mládeže v zanedbávaných městských částech je považováno za jeden z faktorů, které mají přispět k vybudování ideálního evropského města.

Článek věnovaný Turecku vychází z publikace Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Nadace provedla v roce 2003 terénní práce pro své první evropské šetření kvality života ve 28 zemích; 27 zemích dnešní Evropské unie a v Turecku. Výsledky šetření byly zpracovány v několika publikacích zaměřených na různé aspekty kvality života. V roce 2006 vyšla publikace pojednávající o kvalitě života v Bulharsku a Rumunsku a letos publikace seznamující se situací v Turecku. Turecko se od ostatních 27 zemí v mnoha ohledech liší. Například rozlohou, počtem obyvatel, věkovým složením obyvatelstva, ve kterém mají převahu mladí lidé, také však postavením žen, z nichž většina dosud není v placeném zaměstnání. Publikace je doplněna i o novější informace, například statistické údaje za rok 2006 o tom, kolik procent žen v Turecku nosilo na hlavě nějaký náboženský symbol (50 % tradiční pokrývku hlavy,  12 % islámský šátek, 1 % čádor od hlavy až k patě, zbývajících 37 %  žádnou symbolickou pokrývku hlavy nenosilo).

Citát americké spisovatelky Willy Sibert Catherové, že některé věci se člověk nejlépe naučí v klidu a některé v bouři, lze z dnešního pohledu chápat i jako příspěvek k teorii celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání by mělo probíhat i o dovolené za předpokladu, že bude aspoň trochu zábavné. AK

 

Nahoru